Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Булекопак удължава крайния срок на конкурса за изделия от опаковки
  19.05.2014
  Скъпи ученици, Решихме да удължим крайния срок на конкурса „ДА ИЗПОЛЗВАМЕ ПОВТОРНО СТАРИТЕ ОПАКОВКИ” до 30.09.2014 год. и да ви дадем възможност да творите и през лятната ваканция. От вас се иска да изработите предмет или изделие от стари опаковки, да ни изпратите снимки на готовия предмет, както и една – две снимки на процеса на неговата изработка на e-mail: kids@bulecopack.com, а ние ще възнаградим това ваше старание и желанието ви да използвате отново старите опаковки. Ето и наградите, за които ще се състезават всички участници: ТАБЛЕТ, МОНИТОР ЗА КОМПЮТЪР, ФОТОАПАРАТ, 5 КОМПЛЕКТА УЕБ
 • БУЛЕКОПАК ОТНОВО ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ ЗА 2013 ГОДИНА
  19.05.2014
  За поредна година, БУЛЕКОПАК АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за изминалата 2013 година. Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година със Заповед № РД 374/16.05.2014 год.Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2013
 • ПОБЕДИТЕЛИ В КОНКУРС ЗА ДЕТСКА РИСУНКА
  19.05.2014
  Скъпи деца, Благодарим на всички вас за прекрасните рисунки! С тях вие доказахте, че грижата за природата и разделното събиране на отпадъците от опаковки, трябва да бъде приоритет за всеки един от нас. Журито бе изключително затруднено в избора си на победители в конкурса, тъй като всеки един от участниците е вложил старание и е постигнал отличен резултат. Ето ги и имената на печелившите участници на възраст до 7 години от детските градини и подготвителните групи на училищата: Скутер печелят: Теодора Тодорова Герджикова и Елица Стаменова Миланова; Скейтборд печелят: Елена Георгиева
 • Булекопак АД проведе кампания за събиране на вторични суровини в община Самоков
  24.04.2014
  В периода от 07.04.2014 г. до 11.04.2014 г., на територията на община Самоков се проведе кампания за събиране на вторични суровини, насочена предимно към учениците от училищата. Инициативата е част от провежданата кампания за пролетно почистване в община Самоков. Събирайки и предавайки чували със суровини, подлежащи на рециклиране, участниците получиха уникални номера, с които участваха в томбола за над 120 предметни награди, между които голямата награда - велосипед SPRINT “Cougar ECO” 26”17 и още: скейтборди; футболни, волейболни и баскетболни топки; комплекти за федербал, комплекти за
 • Булекопак организира конкурс за малки и вече пораснали деца
  16.04.2014
  екоКОНКУРС за рисунка „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!”     Ако знаеш какво означава „рециклиране”, ако те е грижа за природата и искаш около теб да бъде чисто,   участвай в конкурса ни за рисунка на тема „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!” и спечели много награди.     Конкурсът ще се проведе сред ученици от І - ІV клас и деца, посещаващи детски градини на територията на общините: Шумен, Нови пазар, Каспичан, Каолиново, Венец, Хитрино, Велики Преслав.  . НАГРАДИ   1. За деца, посещаващи детски градини: І-во
 • Булекопак АД е партньор на Община Самоков в провеждането на кампания за пролетно
  16.04.2014
    В периода от 25.03.2014 г. до 26.04.2014 г. на територията на община Самоков се провежда кампания за пролетно почистване, част от националната кампания „Да изчистим България”. Почистването обхваща дворове, тротоари, улици, обществените зелени площи и зелените площи на междублоковите пространства, входно-изходните артерии на града. Общината апелира за участие и ангажираност на всички собственици, юридически лица, училища, предприятия, собственици на търговски обекти, граждани - да почистят собствените си райони и прилежащите площи около тях за привеждането им в добро състояние. За
 • Отчитане съгласно чл. 49 и чл. 50 от Наредбата за опаковките и отпадъците от опа
  07.03.2014
  Уважаеми дами и господа,   Съгласно Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, лицата, пускащи на пазара опаковани стоки, подават в Изпълнителната агенция по околна среда информация за опаковките за многократна употреба, както и за опаковките, послужили за опаковане на опасни химични вещества. Срокът за представяне на информацията е 31.03.2014 год.   Информацията за въведените депозитни системи или системи за многократна употреба се подава по образец съгласно Приложение № 6. Отчетът за опаковките, послужили за опаковане на опасни вещества, се предоставя в свободна форма,
 • Партньорство с Лесотехнически университет
  05.03.2014
  Булекопак е един от партньорите на Лесотехнически университет по проект „АКТУАЛИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИТЕ ПРОГРАМИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ ВЪВ ФАКУЛТЕТ “ЕКОЛОГИЯ И ЛАНДШАФТНА АРХИТЕКТУРА”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Основна цел на проекта е синхронизиране на образователните цели с изискванията на пазара на труда, чрез актуализиране на учебните програми за специалностите във ФЕЛА, като се отговори на нуждите на обществото за подготовка на високо квалифицирани
 • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2013 ГОД.
  06.01.2014
  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с края на календарната година Ви напомняме, че в срок до 14 януари 2014 година, всички членове на Булекопак следва да подадат годишни справки за 2013 година съгласно Приложение № 3 към договора за членство. Годишни справки може да изпращате на адрес: office@bulecopack.com или на факс 02/ 944 19 00- за фирми, обслужвани от офиса на Булекопак в гр. София или 054/ 801 428 за фирми, обслужвани от офиса ни в гр. Шумен. С пълния текст на писмото можете да се запознаете тук. За повече информация и при нужда от съдействие се обръщайте към служителите на
 • Почистване на язовир Огняново
  01.09.2013
  Булекопак оказа съдействие при петото поред почистване на язовир Огняново. Почистването беше организирано от сдружение "Шопска задруга на майстора", гр. Елин Пелин. На 31.08.2013 г. през целия ден деца, техните родители и гости на язовира събираха забравените отпадъци по суша и вода. Булекопак е дългогодишен партньор в разделното събиране на община Елин Пелин, в чието землище се намира язовира.

Pages