Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • НОВИ ТЕЛЕФОНИ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  01.02.2010
  От 01.02.2010 год. „Булекопак” АД е с нов адрес за кореспонденция и телефони за връзка. Екипът на организацията моли всички нейни членове за вбъдеще да изпращат цялата документация на адрес: 1527 гр. София, ул. „Тракия” 35, ет. 2. Новите телефони, на които можете да получите повече информация са: (02) 944 19 00; (02) 489 46 16; (02) 489 46 17; факс: (02) 846 81 38. Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!
 • ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ ЗА 2011г. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2010г.
  01.01.2010
  До членовете на  „ Булекопак ” АД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,   Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с „Булекопак” АД и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2010 г .– Приложение №2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2011 г. Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на
 • Обявяване на победителите в конкурса
  01.01.2010
  Настъпи моментът да обявим победителите в конкурса ни за снимка/рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”. В конкурса се включиха ученици от цялата страна и техните творби изпълниха офисите ни със слънчево настроение и вяра, че децата наистина могат да направят света около нас по-чист и красив. Основните критерии, по които бяха оценявани изпратените материали, бяха: точност по отношение правилата за разделно събиране, идея, оригиналност, позитивизъм, рисунък и колорит. Журито беше крайно затруднено при избора на победител в категория „Рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците
 • Еко-кампания в гр. Каспичан
  01.01.2010
  На 15 Април „Булекопак” АД, заедно с представители на Еко-ел България иРекобат, посети децата от ДДЛРГ„Слънце”- гр. Каспичан и възрастните хора с физически увреждания в с. Кюлевча . Инициативата е част от кампанията на Община Каспичан по почистването на града и цели информиране на населението за принципите на разделното сметосъбиране. Информацията бе поднесена по подходящ и за двете възрастови групи начин. Децата активно участваха в организираните от трите организации образователни игри, за което бяха наградени с множество награди и рисуваха на тема ”Разделно събиране на отпадъците”. Най-
 • КОНКУРС
  01.01.2010
  Булекопак удължава срока за участие в ученическия екоконкурс на тема "Аз изхвърлям отпадъците разделно!" до 16.05.2011г., поради големия интерес на учениците. Конкурсът ще се проведе в 2 категории - за снимка и за рисунка, свързани с разделното събиране на отпадъците и опазването на околната среда. НАГРАДИ: 2 Игрови конзоли Sony PSP 3000 2 Велосипеда 10 броя USB флаш памет Turbo-X (4 GB) и още много изненади! Срок за предаване на материалите: 16.05.2011г. Обявяване на победителите: 20.05.2011г. Виж подробна информация за конкурса ТУК.
 • Булекопак доказа изпълнението на целите на своите членове за 2010г.
  01.01.2010
  Булекопак АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2010г. През изминалата година Булекопак АД е събрало и предало за рециклиране 10478,533 т. отпадъци от опаковки, което е 53.96% от декларираните от членовете на организацията опаковки. С това Булекопак АД е преизпълнило целите за рециклиране и оползотворяване от 48% заложени в Закона за управление на отпадъците. Въз основа на тези и други данни посочени в годишния доклад на Булекопак АД с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране
 • 150 313 тона отпадъци от опаковки са събрани разделно и предадени за рециклиран
  27.04.2009
  Трета среща на журналистически клуб „Посланици начистия град”, в която участваха представители на водещи български медии, сепроведе на 24.04.2009г. в гр. София. Домакини на срещата бяха четириорганизации за оползотворяване на отпадъци от опаковки: Булекопак, Екопак,Екобулпак и Репак. Организациите обявиха резултатите от работата си през2008г., от които стана ясно, че заминалата година са оползотворени и рециклирани общо 150 313 тона отпадъци от опаковки. Ичетирите дружества са преизпълнили целите си, като оползотворените ирециклирани от тях количества съставляват 46,43 % от общо
 • Булекопак АД доказа изпълнението на целите на своите членове за 2008 година
  27.04.2009
  За пореден път Булекопак АД безпроблемно доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Със заповед № РД – 378/10.06.2009г., Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите на организацията за миналата година и членовете й не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2008 г. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение към Булекопак АД, следва да заплатят продуктова такса на
 • Почистване на природен парк Шуменско плато
  26.04.2009
  Учениците от VІІІ”в” клас на СОУ „Сава Доброплодни” в гр. Шумен решиха да почистят шуменското плато. Идеята възникна след поредната презентация на „Булекопак” АД за ползите от разделното сметосъбиране. След като научиха повече за разделното събиране на отпадъците от опаковки, децата не само обещаха занапред да разделят своя отпадък, но и решиха да направят нещо повече- да съберат останалите след многобройните излети боклуци по платото. Така събраните отпадъци учениците изхвърлиха разделно в разположените наблизо цветни контейнери на „Булекопак” АД. Организацията осигури на участниците в
 • В отговор на статия, публикувана във вестник „24 часа” ...
  01.01.2009
  На 01.05.2010 година вестиник „24 часа” публикува статия, в която, наред с други данни, е цитирано името на „Булекопак” АД. В материала са направени внушения, които, без да са подкрепени от достоверни доказателства, водят до увреждане на доброто име на организацията, създават несигурност в българския бизнес и демотивират участниците в процеса на разделното събиране. „Булекопак” АД написа отговор до редакцията на цитирания вестник (с целия текст на писмото можете да се запознаете тук). През тази седмица се очаква министърът на околната среда и водите да се произнесе със заповед относно

Pages