Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Булекопак подкрепи инициативата „Да изчистим България за един ден!”
  05.05.2012
  Служителите от екипа на Булекопак участваха в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 12 май, като се включиха в почистването на зелените площи в квартал Младост на гр. София. Местата за почистване бяха избрани с помощта на Столичен инспекторат, които също активно се включиха в кампанията. Булекопак предостави на Столична община-район Младост и чували за разделно събиране на отпадъците, както и информационно-образователни материали, които да бъдат раздавани на доброволците от квартала. За нуждите на инициативата,организацията предостави чували за събиране на отпадъците също и на
 • Булекопак внесе доклад за 2011г. във връзка с изпълнението на задълженията си за
  04.03.2012
  На 30 март 2012 г. Булекопак  внесе доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в Министерството на околната среда и водите. До 5-ти май министъра на околната среда и водите следва да издаде заповед, с която ще се произнесе за изпълнението на целите на организацията и нейните членове за 2011г.
 • Годишно приключване 2011г.
  12.12.2011
  Относно: Годишна отчетност по договор за членство за 2011 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК НА ВНИМАНИЕТО НА: ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с БУЛЕКОПАК и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2011 г. –Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок
 • Еко-фиеста в гр. Каспичан
  26.04.2010
  Празнична еко-фиеста събра ученици от І – ІV клас и жители на Каспичан в парка на града. На 23 април 2010 г. БУЛЕКОПАК АД, ЕКО-ЕЛ България /Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ и РЕКОБАТ /Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори/, организираха екологичен хепънинг, като по този начин се включиха в пролетното почистване на града, организирано от Община Каспичан. Трите организации представиха по подходящ за децата начин своята дейност и за пореден път разясниха на учениците защо трябва да разделят
 • ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СТОЛИЦАТА
  03.03.2010
  Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София. Кампанията се организира ежегодно по инициатива на Столична община и ще продължи от 22 март до 18 април. Булекопак АД вече предостави чували за събиране на отпадъците, както и рекламни материали, популяризиращи разделното събиране на отпадъци. Очаква се в почистването на междублоковите пространства, зелените площи и откритите обществени места да се включат гражданите и ученици от всички столични училища. За да насърчи участието, Булекопак АД ще раздаде награди за доброволците включили се в мероприятието. Нека всички
 • НОВИ ТЕЛЕФОНИ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  01.02.2010
  От 01.02.2010 год. „Булекопак” АД е с нов адрес за кореспонденция и телефони за връзка. Екипът на организацията моли всички нейни членове за вбъдеще да изпращат цялата документация на адрес: 1527 гр. София, ул. „Тракия” 35, ет. 2. Новите телефони, на които можете да получите повече информация са: (02) 944 19 00; (02) 489 46 16; (02) 489 46 17; факс: (02) 846 81 38. Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!
 • ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ ЗА 2011г. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2010г.
  01.01.2010
  До членовете на  „ Булекопак ” АД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,   Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с „Булекопак” АД и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2010 г .– Приложение №2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2011 г. Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на
 • Еко-кампания в гр. Каспичан
  01.01.2010
  На 15 Април „Булекопак” АД, заедно с представители на Еко-ел България иРекобат, посети децата от ДДЛРГ„Слънце”- гр. Каспичан и възрастните хора с физически увреждания в с. Кюлевча . Инициативата е част от кампанията на Община Каспичан по почистването на града и цели информиране на населението за принципите на разделното сметосъбиране. Информацията бе поднесена по подходящ и за двете възрастови групи начин. Децата активно участваха в организираните от трите организации образователни игри, за което бяха наградени с множество награди и рисуваха на тема ”Разделно събиране на отпадъците”. Най-
 • КОНКУРС
  01.01.2010
  Булекопак удължава срока за участие в ученическия екоконкурс на тема "Аз изхвърлям отпадъците разделно!" до 16.05.2011г., поради големия интерес на учениците. Конкурсът ще се проведе в 2 категории - за снимка и за рисунка, свързани с разделното събиране на отпадъците и опазването на околната среда. НАГРАДИ: 2 Игрови конзоли Sony PSP 3000 2 Велосипеда 10 броя USB флаш памет Turbo-X (4 GB) и още много изненади! Срок за предаване на материалите: 16.05.2011г. Обявяване на победителите: 20.05.2011г. Виж подробна информация за конкурса ТУК.
 • Обявяване на победителите в конкурса
  01.01.2010
  Настъпи моментът да обявим победителите в конкурса ни за снимка/рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”. В конкурса се включиха ученици от цялата страна и техните творби изпълниха офисите ни със слънчево настроение и вяра, че децата наистина могат да направят света около нас по-чист и красив. Основните критерии, по които бяха оценявани изпратените материали, бяха: точност по отношение правилата за разделно събиране, идея, оригиналност, позитивизъм, рисунък и колорит. Журито беше крайно затруднено при избора на победител в категория „Рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците

Pages