Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • На вниманието на членовете на Булекопак АД
  14.08.2007
  Във връзка с навременнотоотчитане и приключване на календарната 2007г. и предстоящата одиторска проверкана „Булекопак” АД, бихме искали да Ви обърнем внимание на следното: Съгласно чл. 2 от сключения между нас договор за поеманена задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Булекопак АД щевключи в доклада по чл. 48, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците отопаковки само количествата опаковки, които са надлежно декларирани в указанитесрокове и за които е заплатено дължимото възнаграждение. Съгласно чл.15 от сключения между нас договор,възнаграждението се заплаща в срок от
 • МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха Mемора
  01.01.2007
  МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки за тригодишен период до края на 2008 година. Меморандумът беше подписан от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и от представители на ръководствата на петте организации по оползотворяване на отпадъци от
 • Булекопак АД доказа изпълнението на целите на своите членове за 2007г.
  01.01.2007
  30.05.2008г. За пореден път Булекопак АД безпроблемно доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Със заповед № РД-311 от 29.05.2008г. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите на организацията за миналата година и членовете й не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2007 г. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение към Булекопак АД, следва да заплатят
 • Булекопак внесе в МОСВ доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение н
  01.01.2007
  На 15 февруари 2008г. Булекопак АД внесе в МОСВ доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по ЗУО и НООО. Очаква се в законо-определените срокове министъра на околната среда и водите да издаде заповед, с която ще се произнесе за изпълнението на целите на организацията.  
 • Пролетно почистване
  01.01.2007
  За трети пореден път Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София. Кампанията се организира ежегодно по инициатива на Столична община и тази година ще стартира на 7 април. Булекопак АД ще предостави чували за събиране на отпадъците. В почистването на междублоковите пространства, зелените площи и откритите обществени места ще се включат граждани и ученици от всички столични училища. За да насърчи участието Булекопак АД ще раздаде и много награди на доброволците включили се в мероприятието. Приканваме всички жители на столицата да вземат активно участие в
 • Булекопак АД се включи в честванията по повод “Денят на София” и празника на гр
  01.01.2007
  Булекопак АД се включи в честванията по повод “Денят на София” и празника на града в гр. Нови Искър, провеждани в Столична община.17 септември беше отбелязан с богата концертна програма, с участието на местни танцови и певчески групи. Булекопак АД предостави на всички присъстващи разяснителни материали за ползите от разделното събиране на отпадъците, както имного подаръци. През 2007г., Булекопак АД организира 106 събития в общинските и частни училища и детски градини, посветени на образоването на младите хора относно отпадъците и разделното събиране. Организацията обхващанай-голям дял от
 • Булекопак ще проведе семинар на тема
  01.01.2007
  БУЛЕКОПАК организира семинар на тема „Отпадъци от опаковки - новости, изисквания и практики” , на който ще бъдат разяснени особеностите и основните принципи на воденето на отчетност за количествата пуснати на пазара опаковки, съобразно най-новите изисквания заложени в българското и европейското законодателство. Семинарът е предназначен за всички членове на Булекопак, които имат желание да се запознаят с практическата страна на изготвянето на цялата необходимата информация и отчетност към Булекопак, Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната агенция по околна среда. Семинарът
 • Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София.
  14.08.2006
  Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София. Кампанията се организира ежегодно по инициатива на Столична община и ще продължи от 10 до 22 април. Булекопак АД ще предостави чували за събиране на отпадъците и собствена техника за извозването им. Очаква се в почистването на междублоковите пространства, зелените площи и откритите обществени места да се включат гражданите и ученици от всички столични училища. За да насърчи участието Булекопак АД ще раздаде награди за доброволците включили се в мероприятието, а училището проявило най-голямо усърдие в кампанията ще
 • На 15 февруари 2007г. Булекопак внесе в МОСВ доклада си за изпълнение на целите
  14.08.2006
  На 15 февруари 2007г. Булекопак внесе в МОСВ доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки по ЗУО и НОО. Очаква се в законо-определените срокове министъра на околната среда и водите да издаде заповед, с която ще се произнесе за изпълнението на целите на организацията.
 • На 14 и 15 декември 2006г. в гр. Велинград Булекопак организира семинар
  14.08.2006
  На 14 и 15 декември 2006 г. в гр. Велинград Булекопак организира семинар на тема „Практики от локалните системи за разделно събиранена отпадъци от опаковки”. Целта на семинара е на експертно ниво да бъдат обсъдени основните проблеми на разделното събиране на отпадъците от опаковки в страната, да бъдат направени изводи за най-добрите практики у нас и в чужбина, да се анализира европейския опит и начините за прилагането му у нас. На семинара доклади ще изнесат лектори от страната и чужбина.

Pages