Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Булекопак АД бе партньор на научната конференция „Екологията – начин на мислене” 13 ,

12.10.2021

Булекопак АД бе партньор на научната конференция за студенти и млади учени - „Екологията – начин на мислене” 13 , която се проведе на 09.10.2021г. в Пловдив.

Конференцията се организира за 13-та поредна година от катедра "Екология и ООС", към Биологически факултет на ПУ "Паисий Хилендарски", Студентски съвет към ПУ и студентски клуб "ЕСЕТРА и има за цел да предостави възможност на студентите, докторантите и младите учени от висши учебни заведения да развият екологичното си мислене и да представят свои научни разработки на тема екология.

Научното жури награди следните доклади:

1-во място - Емил Йорданов, доклад "Установяване причините за смъртността при новоизлюпените малки в гнездата на египетски лешояди посредством фотокапани"

2-ро място - Андрей Караджов, доклад "Влияние на радиацията върху човешкия организъм"

3-то място - Галя Петрова, доклад "Стратегии за интеграция на образование, наука и изкуство в областта на екологията".

Булекопак връчи своята специална награда на Меги Дакова, Славея Петрова, Делка Карагьозова-Дилкова за тяхната научна разработка „Преходът към зелена икономика и постигане на устойчиво управление на отпадъците“. Бяхме подготвили и други поощрителни награди за теми, свързани с опазването на околната среда за Ваня Попова, докторант в Аграрен университет, и нейният доклад "Компостирането – същност и роля в опазването на околната среда", Десислава Шишкова, студент в Аграрен университет, с доклад "Анкетно проучване сред жителите на гр. Пловдив относно екологизиране на битовото отопление" и Ивелина Грудева, студент от Филиал Смолян на ПУ, която представи доклад "Някои екосистемни услуги, предоставяни от зелената система на гр. Пловдив".

Радваме се, когато виждаме, че все повече млади хора се замислят за бъдещето на нашата планета и разпространяват своите екологични идеи.