Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Екип

Изпълнителен директор
 
Катя Стенева
 
Търговски директор
 
Нако Младенов
 
Технически директор

Димитър Кянков
 
 
Мениджър Бизнес развитие
 
Юлия Тодорова

 
 
Експерт Бизнес развитие

Вера Стефанина

 
 
Търговска  дирекция
 
Мениджър продажби – Албена Еленкова
 
Експерт работа с клиенти – Красимира Кънчева
 
 
Техническа  дирекция
 
Специалист СРС – Николай Георгиев
 
Специалист СРС – Росен Русев
 
Експерт маркетинг – Гергана Борисова
 
 
Мениджър ВО – Димитър Карагегов

          Експерт ВО - Петя Петкова - Явашева