Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Годишни отчети

Отчет за дейността и постигнатите  резултати през 2011г.

 

Годишен отчет за изпълнение на целите и обхванато население през 2011г.

Доклад за проведените информационни дейности

Информация по чл.45 от НООО

 

Отчет за дейността и постигнатите  резултати през 2010г.

 

Годишен отчет за 2010г.

Информация по чл.45 от НООО

Доклад за проведените информационни дейности

 

Отчети за дейността и постигнатите резултати за 2009г.

 

Доклад  2009г.

Доклад за проведените информационни дейности

 

Отчети за дейността и постигнатите резултати през 2008г.

 

Годишен доклад за 2008г.

Справка за изпълнение на целите на Булекопак АД  - Приложение 15 към чл.45 от НООО

 

Отчети за дейността и постигнатите резултати през 2007г.

 

Годишен доклад  за 2007г.

Справка за изпълнение на целите на Булекопак АД  - Приложение 15 към чл.45 от НООО

 

Отчети за дейността и постигнатите резултати през 2006г.

 

Годишен доклад за 2006г.

Справка за изпълнение на целите на Булекопак АД-Приложение 15 към чл.45 от НООО