Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

И ТАЗИ ГОДИНА БУЛЕКОПАК ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

20.05.2016

БУЛЕКОПАК АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за изминалата 2015 година.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година със Заповед № РД 262/16.05.2016 
Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2015 година в двуседмичен срок от издаването на  Заповед № РД 263/16.05.2016 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!