Search form

Вход за онлайн отчитане

Информационни материали

Работата с обществеността е приоритет за Булекопак. Успехът на разделното събиране на отпадъците зависи в най-голяма степен от участието на населението в организираните от Булекопак системи. Ето защо, организацията отделя значителен ресурс за осъществявaне на инициативи за популяризиране на необходимостта и ползите от разделното събиране.

Булекопак използва диференциран подход към различните възрастови групи при реализиране на информационно-образователната си стратегия. Отпечатват се и се разпространяват информационни материали, организират се различни събития, провеждат се семинари. По специална програма се осъществяват образователни срещи с подрастващите в учебните заведения на територията на общините, в които Булекопак работи.

  • Брошури
  • Филм
  • Клипчета (нац.инициатива)
  • Радио спотове

Екоистично