Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

КОНКУРС ЗА РИСУНКА НА ТЕМА "МИСЛИ ЗЕЛЕНО! СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!" ЗА СО - РАЙОНИ "ИСКЪР" И "НОВИ ИСКЪР"

22.11.2021

 

Изпрати ни твоята рисунка на тема "МИСЛИ ЗЕЛЕНО, СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО".

Конкурсът се провежда на територията на Столична Общиа - райони „Нови Искър“ и „Искър“. В него могат да участват ученици от 1-ви до 7-ми клас, които учат в училищата на територията на двата района.

 

Mожеш да спечелиш:

  • Електронен четец “Kindle”
  • Смарт часовник XIAOMI
  • Безжични слушалки XIAOMI
  • Ваучер за книжарници „Хеликон“

 

Рисунките изпращайте до 10.12.2021 г. на:

  • За ученици от училищата на територията на Район Искър - СО район „Искър“ – София, ж.к. Дружба, бул. Кръстю Пастухов №18, отдел „ОКСД“, за Милена Хаджийска.
  • За ученици от училищата на територията на Район Нови Искър - СО-район „Нови Искър“ – гр. Нови Искър, ул. Искърско Дефиле  № 121, отдел „ОСДКСПП“, за Росица Христова, тел.: 0893 58 33 37
  • Участниците могат да изпращат рисунките и до адреса на „БУЛЕКОПАК“ АД: гр. София, бул. Брюксел 11Б, офиси BLU, етаж 5, офис 4, за Анастасия Обретенова.
  • Разходите по изпращането са за сметка на участника.

 

На гърба на рисунката напишете име, фамилия, възраст, община, училище и телефон за връзка.

ПРЕДСТАВЕНИТЕ ТВОРБИ ЩЕ БЪДАТ ОЦЕНЕНИ ОТ КОМИСИЯ, В КОЯТО ЩЕ ИМА И ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА ДВАТА РАЙОНА.

КЛАСИРАНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ ДО 20.12.2021 Г.

 

Пълните условия може да видите тук:

 

„Мисли зелено, събирай разделно“  - условия район „Нови Искър“

„Мисли зелено, събирай разделно“  - условия район „Искър“