Search form

Вход за онлайн отчитане

Конкурси

Конкурс за изработка на оригинална Великденска украса от стари опаковки или други отпадни материали.

 

Конкурсът е регионален и в него имат право да участват ученици и деца, посещаващи детска градина от общините: Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Лозница, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино, Венец, Стражица и Тервел. Допуска се единствено индивидуално участие!

Наградите са разпределени в две възрастови групи- ученици и деца от детски градини.

Награди за деца от детски градини: първо място- велосипед; второ място- батут; трето място- тротинетка; четвърто място- ролери.

Награди за ученици: първо място- велосипед; второ място- ролери; трето място- спортна раница; четвърто място- футболна и волейболна топка.

Бъдете креативни и изпращайте своите предложения на e-mail: kids@bulecopack.com най-късно до 10.05.2019 г., заедно с трите имена на участника, възраст, учебно заведение и телефон за обратна връзка.

Пълните правила на конкурса ще намерите тук.

 

КОНКУРС ЗА РЪЧНА ИЗРАБОТКА НА КОШЧЕТА ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ОТ ОПАКОВКИ (ЗА КЛАСНИТЕ СТАИ) В УЧИЛИЩЕ

 

 

Конкурсът се провежда на територията на следните общини: Шумен, Велики Преслав, Нови пазар, Каспичан, Смядово, Лозница, Попово, Никола Козлево, Каолиново, Хитрино, Венец и Тервел

Бъдете креативни и помогнете на вашето училище да спечели лаптоп или проектор като изработите оригинални кошчета за разделно събиране на вече ненужните опаковки в класните стаи! А класът с най-оригинална идея ще спечели ваучер на стойност 300 лв.!

Изпращайте своите снимки на кошчетата и на начина, по който ги използвате на адрес: kids@bulecopack.com не по-късно от 13.04.2018 г. Колкото повече класни стаи във вашето училище имат цветни кошчета, толкова по-голям е шансът да спечелите една от големите награди. Журито ще оценява и вашата креативност- най-оригиналните идеи ще получат най-висока оценка.

 

Пълните правила на конкурса виж ТУК.

 

УСПЕХ!

 

 

КОНКУРС "НОВ ЖИВОТ ЗА БОКЛУКА" - РЕГИОНАЛЕН ЗА ПЛОВДИВ - Приключил

 

 

 

 

Победители:
I място - Александра Маркова
II място - Василена Маркова
III място - Яна Русева

 

 

 

Име: Нов живот за боклука
Продължителност: 01.11 – 22.11
Награждаване: 25.11 в сградата на Община Пловдив
Награди – Първо място: Таблет Acer Iconia
Възрастово ограничение: 7-19-годишни; живущи и/или учащи в град Пловдив

Изпратете ни авторска (!!!) снимка на боклук, на който някой е намерил ново приложение. Например: туба за минерална вода, от която някой е направил кофа за поливане; кенче от бира, което някой е направил на саксия и т.н.
Изпратете снимката на kids@bulecopack.com с имената ви, къде учите, в кой град живеете и телефонен номер за обратна връзка
Снимките ще се оценяват по следната формула:  80% от оценката идва от това, което сте снимали, доколко приложението му е оригинално и интересно; 20% от оценката е самата снимка – композиция, изпълнение, кадриране, светлина и т.н.

 

 

 
  ПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА
 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „Нов живот за боклука”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Конкурсът „Нов живот за боклука” се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД с цел популяризиране сред младите хора на разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА.

Конкурсът се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД (наричан за кратко Организатора), със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Тракия №35

гр. Шумен, ул. Съединение № 109, ет. 3, офис № 2.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

1. Конкурсът започва на 01.112016г. и продължава до 22.11.2016г. 

 

2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Община Пловдив, Република България.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

1. Участници в Конкурса могат да бъдат всички учащи и живущи на територията на Община Пловдив. Не могат да участват в Конкурса лица, които са роднини по права линия и по съребрена до втора степен на служители на Организатора.  Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.

 

2. За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва изпълни следните стъпки:

2.1 Да заснеме авторски дигитален кадър (снимка, графично изображение) на интересен пример за ново приложение на отпадък.
2.2 Да изпрати кадъра на kids@bulecopack.com до 22.11.2016г. заедно с трите си имена, местоживеене, учебно заведение, телефонен номер за обратна връзка (може да бъде и на родител или учител)
 

3. Данните на участниците ще бъдат използвани само и единствено за целите на Конкурса

С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват имената им да бъдат обявени публично от Организатора ако са избрани като печеливши на една от наградите и авторските им кадри да бъдат използвани и разпространявани от Организатора за целите на Конкурса и за популяризиране на отговорното използване на отпадъци от опаковки.
Организаторът си запазва правото да публикува снимки на победителите с техните награди.

4. Организаторът не дължи възнаграждение на участниците.

5. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват с Правилата и условията на Булекопак АД за неговото провеждане

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.
 

1. Конкурсът се провежда в 2 етапа
Етап 1 – селекция на снимки
Етап 2 – оценка, класиране на участниците и награждаване на победителите

2. Победителите се излъчват след оценка на тричленна комисия, събрана и определена от Организатора.
2.1 Критериите за оценка се формира по следната формула: 80% от оценката идва от това, което попада в кадъра (отпадъка, на което е намерено ново приложение), доколко приложението му е оригинално и интересно; 20% от оценката е самата снимка – композиция, изпълнение, кадриране, светлина и т.н.

3. Наградите са 1 бр таблет Acer Iconia за първо място и 2 бр. електронни четци за книги Poketbook за второ и трето място

4. След като Eтап 2 приключи, победителите имат двуседмичен срок от тяхното обявяване, за да се свържат с организаторите на mail d.karagegov@bulecopack.com и/или през официалната страница на Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack).  

5.   Редът за получаването на наградите ще се определи от Организатора и ще бъде обявен на интернет страницата www.bulecopack.com и страницата на Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack)

В случай на непотърсена награда в срок до един месец след уведомяването на победителите, същата ще бъде връчена на следващия по ред класиран участник. Ако наградата не бъде потърсена от трима последователни участника, то тя не се присъжда на никого.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

Настоящите Правила са одобрени със Заповед №г. на Изпълнителния директор на Булекопак АД и са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com за целия период на продължителност на конкурса.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРС ИГРАЙ С РАЗДЕЛКО - ПРИКЛЮЧИЛ

 

 

„Научи се да събираш разделно отпадъците и спечели таблет“

Изтегли новата игра „Разделко“ за Android и iOS и играй за един от петте таблета, които Булекопак ще подари на най-добрите играчи

Всяка седмица до края на конкурса ще подаряваме таблет ACER ICONIA B1-850HD на човекa с най-висок резултат от сборната класация за двете мобилни платформи. 

Класирането се нулира в 00:00 часа в Неделя вечер и от тогава започва новата седмица и новия шанс да спечелиш таблет! 

Резултатите се обявяват в Понеделник 9:00 часа. 

 

Период на провеждане: 01.08 – 03.09

Пет седмици - пет таблета. 

Понеже класиранията са различни за двете платформи, следете страницата ни във Facebook, където ще публикуваме обединено временно и окончателно класиране. 

Прочети пълните правила преди да започнеш да играеш.

 

 

ПЪЛНИТЕ ПРАВИЛА
 

ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И УЧАСТИЕ В КОНКУРС „Играй с Разделко”

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

Конкурсът „Играй с Разделко” се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД с цел популяризиране сред младите хора на разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда.

 

II. ОРГАНИЗАТОР НА КОНКУРСА.

Конкурсът се провежда от Организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки „Булекопак” АД (наричан за кратко Организатора), със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. Тракия №35

гр. Шумен, ул. Съединение № 109, ет. 3, офис № 2.

 

ІІІ. ПЕРИОД И ТЕРИТОРИЯ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНКУРСА

 

1. Конкурсът започва на 01.08.2016г. и продължава до 04.09.2016г.  включително и има 5 етапа.

Окончателните резултати и победителя от всеки етап се обявяват в 21 часа в всяка Неделя в срока за провеждане на конкурса.

 

2. Конкурсът се организира и провежда на територията на Република България.

 

ІV. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

 

1. Участници в Конкурса могат да бъдат всички български граждани и чужденци на територията на Република България. Не могат да участват в Конкурса лица, които са роднини по права линия и по съребрена до втора степен на служители на Организатора.  Малолетните/непълнолетни участници в Конкурса участват в него със съгласието и под надзора на своите родители/настойници.

 

2. За да участва дадено лице в Конкурса, то трябва изпълни следните стъпки:
а) да изтегли играта „Разделко“ от една от двете платформи за свободно сваляне – Android и iOS
б) да играе с автентично потребителско име за съответната платформа
в) да регистрира автентичен резултат в системата за класиране

3. Не се приемат за валидни и не участват в конкурса резултати:
а) От друга платформа, извън посочените (например Windows)
б) Които са постигнати без връзка с Интернет
в) За които има сериозни съмнения от страна на Организатора за манипулация и неспортсменско поведение

 

4. Организаторът има право, при съмнения за некоректно постигнати резултати, да отстранява и дисквалифицира същите от класирането, без да уведомява потребителите. Ако това се случи, всички останали резултати под декласирания, се изместват с една позиция нагоре

 

5. Организаторът информира участниците за временното класиране на страницата си във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack) 2 пъти всяка седмица и публикува окончателното класиране поне веднъж в края на седмицата

6. Единственото валидно и окончателно за Конкурса класиране е обединеното между двете плататформи за игра (Ако сте първи в класирането в Android, това не ви прави задължителнно първи в общото между двете платформи), което Организаторът е публикувал на страницата си в 9 часа всяки понеделник докато трае конкурса.
 

7. Данните на участниците ще бъдат използвани само и единствено за целите на Конкурса

С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват имената им да бъдат обявени публично от Организатора ако са избрани като печеливши на една от петте награди.
Организаторът си запазва правото да публикува снимки на победителите с техните награди.

8. Организаторът не дължи възнаграждение на участниците.

9. С участието си в Конкурса, участниците се съгласяват с Правилата и условията на Булекопак АД за неговото провеждане

V. МЕХАНИЗЪМ НА КОНКУРСА. НАГРАДИ, ОБЯВЯВАНЕ И ВРЪЧВАНЕ НА НАГРАДИ.
 

1. Конкурсът се провежда на 5 етапа като всеки започва, когато изтече предишния:

1.1 -  от 01.08 до 23:59 часа на 07.08 (Неделя)
1.2 -  от 21 часа на 07.08 до 23:59 часа на 14.08 (Неделя)
1.3 -  от 21 часа на 14.08 до 23:59 часа на 22.08 (Неделя)
1.4 -  от 21 часа на 22.08 до 23:59 часа на 29.08 (Неделя)
1.5 -  от 21 часа на 29.08 до 23:59 часа на 04.09 (Неделя)

2. Наградите са пет идентични таблета ACER ICONIA B1-850HD WI-FI 16GB WH
 

3. След като всеки етап прикиключи, победителят има двуседмичен срок от обявяването му, за да се свърже с организаторите на mail d.karagegov@bulecopack.com и/или през официалната страница на Организатора във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack).  

4. За да получи наградата си, всеки победител трябва да удостовери по недвусмислен начин, че той контролира потребителското име, което е постигнало съответния резултат. Възможни начини това да се случи са:
4.1 Като изпрати на Организатора mail от електронната поща, с която е регистрирал профила си в една от посочените платформи (Android или iOS)
4.2 Като изпрати снимка, показваща, че е получил достъп до профила си в една от посочените платформи (Android или iOS)
4.3 Като предостави пред служител на Организатора устройство с осигурен достъп до профила-победител
4.4 По друг начин, който удовлетворява Организатора

5.   Наградите се връчват по избор на спечелилия участник:
5.1 Вучебното заведение, в което участникът се обучава
5.2 В офисите на Организатора в гр. София 1527, ул. Подпоручик Йордан Тодоров №5 или гр.  Шумен 9700, ул. Съединение № 109, ет. 3, офис № 2;
5.3 По куриер до посочен от победителя адрес

В случай на непотърсена награда в срок до един месец след уведомяването на победителите, същата ще бъде връчена на следващия по ред класиран участник. Ако наградата не бъде потърсена от трима последователни участника, то тя не се присъжда на никого.

VІ. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ

1. Не се допуска размяна на наградите от Конкурса за тяхната парична равностойност или други алтернативи.

2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Конкурса по всяко време, обявявайки това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на настоящите Правила или поради форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.

3. Организаторът си запазва правото да променя настоящите Правила за провеждане и участие в Конкурса, като се задължава да обяви това на интернет сайта www.bulecopack.com, както и на страницата си във Facebook.

Настоящите Правила са одобрени със Заповед №г. на Изпълнителния директор на Булекопак АД и са достъпни на интернет адрес www.bulecopack.com за целия период на продължителност на конкурса.

 

ПРИКЛЮЧИЛ!

 

Приключил!

 

 

 

 

Конкурс за есе -„Еко мечта за моя град" за градовете Смолян, Мадан, Рудозем, Кърджали - Победител е Стефани Пашова от Смолян.
Нейното есе можете да прочетете тук

 

 

Ако обичаш и пазиш природата

Ако знаеш какво е разделно събиране на отпадъци

Ако си творец по душа

Ако си ученик от Смолян, Мадан, Рудозем или Кърджали
 

Изпрати ни своето есе на тема "Еко мечта за моя град" (от 600 до 900 думи) до 01.12.2015 и спечели ваучер на стойност 500 лева!

Повече информация можеш да намериш тук

 

 

Конкурс за есе -„Еко мечта за моя град Пловдив"  - победител е Емил Чолаков от Пловдив. 
Неговото есе можете да прочетете тук.

 

 

Ако обичаш и пазиш природата

Ако знаеш какво е разделно събиране на отпадъци

Ако си творец по душа

Ако си ученик от Пловдив
 

Изпрати ни своето есе на тема "Еко мечта за моя град" (от 600 до 900 думи) до 01.12.2015 и спечели ваучер на стойност 500 лева!

Повече информация можеш да намериш тук

 

 

 

Конкурс за есе -„Еко мечта за моя град София" - победител Йоана Захариева от София
Можете да прочетете есето й тук.

 

 

Ако обичаш и пазиш природата

Ако знаеш какво е разделно събиране на отпадъци

Ако си творец по душа

Ако си ученик от София
 

Изпрати ни своето есе на тема "Еко мечта за моя град" (от 600 до 900 думи) до 01.12.2015 и спечели ваучер на стойност 500 лева!

Повече информация можеш да намериш тук

 

 

Конкурс за есе -„Еко мечта за моя град"  за общините Шумен, Кубрат, Завет, Исперих, Каолиново, Тервел, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Хитрино, Велики Преслав, Лозница, Попово - победител Галимир Василев от град Кубрат
Можете да прочетете есето му тук

 

 

Ако обичаш и пазиш природата

Ако знаеш какво е разделно събиране на отпадъци

Ако си творец по душа

Ако си ученик от общините Шумен, Кубрат, Завет, Исперих, Каолиново, Тервел, Никола Козлево, Нови Пазар, Каспичан, Смядово, Хитрино, Велики Преслав, Лозница, Попово
 

Изпрати ни своето есе на тема "Еко мечта за моя град" (от 600 до 900 думи) до 01.12.2015 и спечели ваучер на стойност 500 лева!

Повече информация можеш да намериш тук

 

 

 

Приключил -> Конкурс: "Предложи нов девиз на Булекопак!“

 

 

 

Победители

"Този свят да променим в красива за всички мечта. Идеален дом, адрес "Земя"!" на 12-годишната Геновева Гочева - ваучер на стойност 400 лева
"Цвят си изберете и боклука полезен направете!" на 13-годишната Ирен Андреева - ваучер на стойност 400 лева
Симеон Райчев пък печели 200 лева от томболата с гласувалите

ЧЕСТИТО!
 

 

 

 

Ако обичаш и пазиш природата

Ако знаеш какво е разделно събиране на отпадъци

Ако си творец по душа

Ако си ученик от 1 до 12 клас

1. Изпрати ни авторското си предложение за нов девиз до 28.02.2015 на  kids@bulecopack.com

2. Харесай и гласувай на страницата ни във Facebook (https://www.facebook.com/Bulecopack) след 5.03.2015

3. Участвай за спечелването на вълнуващи награди

Срок на провеждане на конкурса – от 1 декември 2014 година до 10 май 2015 година

 

Награди

 

Събралият най-много гласове във Facebook  - Ваучер за 400 лева
Фаворитът на Булекопак - Ваучер за 400 лева           
Един от всички гласували във Facebook - Ваучер за 200 лева

 

Конкурсът се провежда от Организацията за оползотворяване на отпадъци от опаковки Булекопак АД. Преди да изпратите своето предложение, запознайте се с пълните правила за участие тук или от страницата ни във Facebook.

 

 

 

 

 

 

(ПРИКЛЮЧИЛ)

 

                

 

екоКОНКУРС „Да използваме старите опаковки повторно!”

 

Ако знаеш какво означава „рециклиране” и „оползотворяване”, ако те е грижа за природата и искаш около теб да бъде чисто,

 

участвай в конкурса ни „Да използваме старите опаковки повторно!” и спечели много награди.

 

 

Конкурсът ще се проведе сред ученици от V – ХІІ клас на територията на цялата страна.

 

 

НАГРАДИ

 

І-во място - Таблет;

ІІ-ро място -  Монитор за компютър;

ІІІ-то място - Фотоапарат;

ІV-то място – 5 комплекта уеб камера със слушалки.

 

Имената на победителите и всички снимки ще бъдат публикувани в уебсайта ни, както и на страницата на Булекопак във Facebook. Може да участваш с неограничен брой материали.

 

Изпращай снимките на e-mail: kids@bulecopack.com

или на адреса на Булекопак:

гр.Шумен, ул. Съединение 109, ет.3, офис.2

 

Посочи име, e-mail, телефон за връзка, години, училище и клас!

 

Краен срок за предаване на материалите: 30.09.2014 г.

Обявяване на победителите: 07.10.2014 г.

 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Поддържайки идеята за необходимостта от безопасност при използването на Интернет, те молим да прочетеш и да се съобразиш със следните правила:

 

1. Не предоставяй личните си данни (име, телефон, адрес, училище, e-mail и др.) без съгласието на твоите родители. Преди да участваш в конкурса поискай позволението им.

2. Наградите от конкурса ще бъдат връчвани в училището ти или в офисите на Булекопак, в присъствието на твой учител, родител или настойник. Ако с теб се свърже някой от името на Булекопак и поиска да се срещнете извън тези места, те молим да не приемаш и да уведомиш незабавно своите родители/настойници, както и нас.

 

Официалните Правила за провеждане и участие в конкурса можеш да разгледаш тук.

 

 

 

 

екоКОНКУРС за рисунка „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!”

(ПРИКЛЮЧИЛ)

 

Ако знаеш какво означава „рециклиране”, ако те е грижа за природата и искаш около теб да бъде чисто,

 

участвай в конкурса ни за рисунка на тема „Разделно събиране на отпадъците – чиста природа!” и спечели много награди.

 

 

Конкурсът ще се проведе сред ученици от І - ІV клас и деца, посещаващи детски градини на територията на цялата страна.

НАГРАДИ

 

1. За деца, посещаващи детски градини:

І-во място - Тротинетка;

ІІ-ро място -  Скейтборд;

ІІІ-то място - Волейболна топка;

ІV-то място - Футболна топка;

Специални награди: 10 броя гумени топки.

2. За ученици от І – ІV клас:

І-во място - Фотоапарат;

ІІ-ро място -  Скейтборд;

ІІІ-то място - Волейболна топка;

ІV-то място - Футболна топка;

Специални награди: 20 броя тениски на „Булекопак”.

Имената на победителите и всички рисунки ще бъдат публикувани в уебсайта ни, както и на страницата на Булекопак във Facebook. Може да участваш с неограничен брой материали.

 

Изпращай рисунки на e-mail: kids@bulecopack.com

или на адреса на Булекопак:

гр.Шумен, ул. Съединение 109, ет.3, офис.2

 

Посочи име, e-mail, телефон за връзка, години, училище и клас!

 

Краен срок за предаване на материалите: 12.05.2014 г.

 

СРОКОВЕ:

  • ПЪРВИ ЕТАП (от 7 април до 12 май 2014г., включително) - изпращане на рисунки.
  • ВТОРИ ЕТАП (от 13 май до 19 май 2014 г., включително) - Четиричленно жури ще оценява рисунките и ще определи и обяви спечелилите награди участници.
  • ТРЕТИ ЕТАП (от 20 май до 30 май 2014 г., включително) – Връчване на наградите

 

 

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ

 

Поддържайки идеята за необходимостта от безопасност при използването на Интернет, те молим да прочетеш и да се съобразиш със следните правила:

 

1. Не предоставяй личните си данни (име, телефон, адрес, училище, e-mail и др.) без съгласието на твоите родители. Преди да участваш в конкурса поискай позволението им.

2. Наградите от конкурса ще бъдат връчвани в училището ти или в офисите на Булекопак, в присъствието на твой учител, родител или настойник. Ако с теб се свърже някой от името на Булекопак и поиска да се срещнете извън тези места, те молим да не приемаш и да уведомиш незабавно своите родители/настойници, както и нас.

 

Официалните Правила за провеждане и участие в конкурса можеш да разгледаш тук

 

 

 

 

 

УЧЕНИЧЕСКИ екоКОНКУРС „АЗ ИЗХВЪРЛЯМ ОТПАДЪЦИТЕ РАЗДЕЛНО!”

(ПРИКЛЮЧИЛ)

Настъпи моментът да обявим победителите в конкурса ни за снимка/рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”.

В конкурса се включиха ученици от цялата страна и техните творби изпълниха офисите ни със слънчево настроение и вяра, че децата наистина могат да направят света около нас по-чист и красив.

Основните критерии, по които бяха оценявани изпратените материали, бяха: точност по отношение правилата за разделно събиране, идея, оригиналност, позитивизъм, рисунък и колорит.

Журито беше крайно затруднено при избора на победител в категория „Рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъцитеразделно!””, тъй като всички участващи материали са изключително хубави и интересни. Затова единодушно беше взето решение да бъдат присъдени девет допълнителни специални награди ( USB флаш памет). В категория „Снимка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!””, по преценка на журито бяха присъдени само три специални награди вместо обявените пет, като останалите две награди бяха присъдени на участници в категория "Рисунка".

Журито реши и всички участници в конкурса да получат утешителни награди от Булекопак!

  Ето и победителите:

Категория Снимка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”

Награда Име Рисунка

I награда- Sony PSP 3000

Дамян Д, 12г., с Дибич

II награда - Велосипед

Божидара У, 12г., гр.София

Специални награди- USB флаш памет:

Александър С.,14г., гр.София
Дария В., 10г., гр.Лозница
Здравко В, 15г., гр.Панагюрище
Съгласно регламента на конкурса, поради изтичане на срока от един месец вкойто   Александър С., 14г. от София имашевъзможност да уточним начина и мястото на награждаването му (въпрекимногократните обаждания и писма от наша страна ), наградата му ( USB флаш памет) се присъжда на следващия по ред класиран участник. Товае Геновева Г. на 8 години от гр. Добрич. Честито на Геновева! Геновева Г., 8 г. гр. Добрич.
Категория Рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”

I награда- Sony PSP 3000

Георги С., 11г., гр.Пловдив

II награда - Велосипед

Петя Г., 12г., гр.Св.Влас
Специални награди- USB флаш памет: Татяна М., 17г., гара Елин Пелин
Моника И.,17г., гара Елин Пелин
Зорница З., 12г., гр. Кубрат
Иван Д., 14г., гр. Вършец
Александър У., 10г., гр.София
Габриела К., 9г., гр.Хасково
Айлин А.,11г., гр.Лозница
Стела М., 10г., гр. Шумен
Мерал С., 10г., гр. Лозница
Миглена К., 10г., гр. Шумен
Елица Х., 10г., гр. Лозница
Митко С., 10г., с.Саранци
Даниела К., 17г., гр. Бургас
Моника Ч., 17г., гр. Елхово

Поздравяваме и на нашите най-малки участници Виктория В., Цветина С. и Цветислав Ц. от Враца и Радимир К. от Свищов, които все ощене ходят на училище и според регламента на конкурса нямаха право да се борят за големите награди. Но тъй като техните рисунки наистина впечатлиха екипа на Булекопак, те ще получат специални утешителни награди.

Честито на всички спечелили!

Булекопак ще се свърже със спечелилите участници, за да се уточни начинът за получаване на наградата. Булекопак не носи отговорност ако предоставените от участниците телефон/адрес за връзка се окажат неверни, непълни и/или неточни. В тези случаи наградата се връчва на следващия по ред класиран участник.

Награждаването на малолетните/непълнолетни участници ще се извършва в присъствието на техен учител, родител или настойник. Утешителните награди могат да се изпращат и по пощата.

В случай на непотърсена награда в срок до един месец след уведомяването на победителите в игри за двама, същата ще бъде връчена на следващия по ред класиран участник.

 *Публикувани са само снимки и рисунки за които има изпратено писмено съгласие за това!

СНИМКИ ОТ НАГРАЖДАВАНЕТО НА ПОБЕДИТЕЛИТЕ МОЖЕШ ДА РАЗГЛЕДАШ ТУК

Правила за участие в конкурс "Аз изхвърлям отпадъците разделно!"

Конкурс "Да се чувстваме в нашия град като у дома си!"- ПРИКЛЮЧИЛ

Награждаването на победителите в конкурса ни на тема„Да се чувстваме в нашия град като у дома си!”,

свързан с разделното събиране на отпадъците и опазването на околната среда, се извърши по време на празнична програма организирана от Булекопак АД. .

Събитието се проведе на 08.06.2007г. от 10.00 часа пред Националния дворец на културата.