Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Контакти

  

 

Офис София:

Офис Шумен:

 

1517 гр. София, бул. Брюксел № 11Б

ет. 5, офис 4

9700 гр. Шумен, ул. Съединение № 109,

ет.3, офис 2

 

тел: 02 - 944 19 00; 02-846 81 38 тел: 054 - 801 427; факс 054 - 801 428  
 

 

   

Офис Пловдив

4000 гр. Пловдив, ул. "Брезовско шосе" № 176

тел: 088 - 625 6697

 

 

e-mail: office@bulecopack.com

www.bulecopack.com