Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Контакти

  

 
Офис София: Офис Шумен:
A: 1528 гр. София, ул. „Подпоручик Йордан Тодоров" №4, ет 1 A: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение” 109, ет.3, офис 2
T: 02/ 944 19 00; 02/ 489 46 16; 02/ 489 46 17; T: 054-801427; факс: 054-801428
F: 02/ 846 81 38; F: 054-801428
E: office@bulecopack.com E: office@bulecopack.com
W: www.bulecopack.com W: www.bulecopack.com