Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Мисия: Да възстановим нашата Земя – всеки участва!

10.05.2021

По повод Световния ден на Земята и по покана на Клуб на младите учени към Съюза на учените в България –Пловдив, Булекопак АД се включи с гост лекция в организирания онлайн семинар „Мисия: Да възстановим нашата Земя – всеки участва!“.

Фокусът на събитието беше насочен към негативното влияние на човешката дейност върху околната среда и разделното събиране на отпадъците, чрез което всички ние имаме възможност да дадем своя малък, но значим принос в опазването на околната среда.

Лекторите бяха подготвили презентации по темата, а в провелата се дискусия на всеки от участниците беше предоставена възможност да сподели своето мнение по проблема и да даде предложение за намаляване на вредното въздействие на човешката дейност върху околната среда.

https://usb-plovdiv.org/seminar-da-vazstanovim-nashata-zemia/