Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Новини

 • Булекопак ще подкрепи инициативата "Да изчистим България заедно"
  05.09.2017
  Булекопак АД ще се включи в националната кампания "Да изчистим България заедно", която тази година ще се състои на 16-ти септември. Организацията вече пое ангажимент за извънредно извозавне на отпадъци от столичните райони Искър и Нови Искър, където разполага със системи за разделно събиране, като готовност за извънредни извозвания са налице за всяка община, където Булекопак АД оперира.   Нашият призив към гражданите, които ще участват в инициативата, е да съберат разделно отпадъците и да ги поставят в и около цветните контейнери за разделно събиране, като в жълтия контейнер се
 • ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА БУЛЕКОПАК ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ
  22.05.2017
  БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове за 2016 година. Министърът на околната среда и водите Нено Димов определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2016 година със Заповед № РД 315/15.05.2017 г. Целите на дружествата, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключение с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнение и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2016 год., съгласно
 • Годишно приключване на 2016
  06.01.2017
  УважаемИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изтеклата 2016 г. Ви напомняме, че съгласно условията на договора за членство, сключен между представляваното от Вас дружество и  БУЛЕКОПАК АД (договор), сте поели задължението да подадете следните справки, в посочените по-долу срокове: 1.    Справка за последния отчетен период на 2016 г. – Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2017 г. Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на изпратените от Вас справки, сте получили от нас съответните