Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Опаковки

За какво използваме опаковките?

Опаковките са съдовете, изделията, в които продуктите се купуват, продават и транспортират. Опаковките са важна част от всичко, което купуваме. Повечето храни и напитки стигат до нас в някаква опаковки – представете си какво би било, ако това не беше така! Опаковките са направени от множество различни материали, включително хартия и картон, стъкло, стомана, пластмаси и алуминий. Опаковката има четири основни предназначения:

Да съхранява продукта.

Да съдържа изделията, така че те да могат да се транспортират лесно и сигурно.

Да описва и идентифицира продукта в нея, така че потребителите да получат информация за съдържанието, теглото и предназначението на продукта.

Да предпазва изделията от счупване и разпиляване.

Интересни факти:

Първите опаковки са били направени от естествени материали – изсушена животинска кожа е била използвана за съхраняване и пренасяне на вода, от сламата и тръстиката са били сплитани кошници.

Повече от 60% от опаковките са предназначени за храни.

Опаковките стават все по-леки с развитието на новите технологии и за направа на здрави опаковки са необходими по-малко материали.

Как да намалим опаковките?

Опаковките спомагат за това продуктите да не отиват на боклука, но те самите в крайна сметка се превръщат в отпадък. Трябва да опитаме да намалим количеството на опаковките, които хвърляме като:

Избираме опаковки, направени от рециклирани материали - по този начин сме сигурни, че за направата на опаковката са били използвани възможно по-малко природни ресурси и енергия.

Избираме опаковки, които могат да бъдат рециклирани - така продължаваме цикъла на опаковката.

Избираме продуктите според това дали начинът на опаковане е възможно най-подходящият за предназначението на продукта - по този начин не използваме по-голямо количество опаковки от необходимото.