Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Рециклиране

ХАРТИЯ

 1. Хартията се изхвърля в синия или жълтия контейнер за разделно събиране на хартиени опаковки.
 2. Контейнерът за хартия се изсипва в камиона, който събира разделно събраните отпадъци.
 3. Камионът закарва хартията в преработвателното предприятие, където тя се сортира по видове (вестници, списания, кашони и др.). След това хартията се придвижва до инсталацията за рециклиране.
 4. Първата стъпка при рециклирането на хартията е нейното смесване с вода и разтваряне - Хартията се поставя в „пулперизатор” и се смесва с вода. Водата, мастилото и телчетата се отделят с помощта на сито. Това, което остава изтича през ситото и се нарича пулпа.
 5. Пулпата отива в машина за правене на хартия, където се разстила върху конвейер, чиято повърхност е мрежеста. Когато водата се оцежда, тънките влакна се слепват едно към друго и се образува широк лист сурова хартия.
 6. По-нататък тази сурова хартия може да премине през два процеса: Тя може да бъде сложена между валяци, които да я изсушат и полират и така да се превърне в нова хартия или може да бъде продадена в сурово състояние за изработване на други изделия като кори за яйца.

ПЛАСТМАСИ

 1. Пластмасовите бутилки се изхвърлят в жълтия контейнер за разделно събиране на пластмаси.
 2. Контейнерът за пластмаси се изсипва в камиона, който събира разделно събраните отпадъци.
 3. Камионът се разтоварва на площадка за сортиране, където пластмасите се сортират по видове, балират се и се изпращат за рециклиране.
 4. Рециклирането започва със смилане на пластмасите на люспи.
 5. По конвейерна линия пластмасовите люспи се придвижват до миялната машина за измиване.
 6. Следва процес на стапяне в топилна машина (като пещ, но с по-ниска температура).
 7. От топилната машина пластмасите излизат много дълги, тънки подобни на спагети и биват нарязани на гранули. 
 8. Производителите на пластмасови изделия купуват тези гранули и правят от тях нови продукти.

СТЪКЛО

 1. Стъклените бутилки се изхвърлят в зеления контейнер за стъкло.
 2. Контейнерът за стъкло се изсипва в камиона, който събира разделно събраните стъклени опаковки.
 3. Следва разтоварване на стъклото в завода за рециклиране на стъкло.
 4. Стъклото се измива, за да бъдат премахнати етикетите и с магнит се отделят металните капачки.
 5. След това стъклото се натрошава. Натрошеното стъкло се нарича трошки.
 6. Трошките се смесват с първични суровини – пясък, варовик и нерафиниран натриев карбонат и се стапят в пещ.
 7. Стопеното стъкло изтича от пещта по улеи. Стъклото, което е в това състояние се нарича шихта. Шихтата се разделя на порции, според теглото, необходимо за производството на новите изделия.
 8. Стъклото се раздува в съответните форми (например бутилки).
 9. Новите бутилки се транспортират до производителите, за да бъдат пак напълнени и да стигнат до магазинната мрежа.

АЛУМИНИЙ/СТОМАНА

 1. Алуминиевите опаковки се изхвърлят в жълтия контейнер за разделно събиране заедно с пластмасовите опаковки.
 2. В предприятието за предварително третиране на отпадъците те се отделят от другите видове опаковки и се балират с цел намаляване на обема.
 3. Следва транспортиране до преработвателното предприятие.
 4. Първата стъпка от рециклирането е нарязване на отпадъците от опаковки.
 5. След това надробеният отпадък се стапя в пещ.
 6. Стопеният алуминий изтича от пещта и се отлива на блокове или се разточва на метални листи.
 7. Алуминиевите блокчета и листи стигат до отново до производителите на алуминиеви опаковки, а след това се връщат на пазара на опаковани стоки, като опаковка на консервирани храни, напитки и химически изделия и др.