Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Срокът на действие на разрешението на БУЛЕКОПАК е продължен до 31 декември 2022 г.

16.11.2017

С решение № ООп – ОО – 4 – 03/06.11.2017 год., Министърът на околната среда и водите продължи срока на действие на разрешението на БУЛЕКОПАК за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки за още 5 години - до 31 декември 2022 година.

БУЛЕКОПАК извършва дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки от 2004 г. За изминалите 13 години изградихме и непрекъснато развиваме системите за разделно събиране с цветни контейнери в общините, информираме населението за ползите от разделното събиране на отпадъците, сътрудничим си ефективно с общинските власти и рециклиращата индустрия, и работим активно за опазването на околната среда.

Благодарим за успешното сътрудничество на всички наши партньори и преди всичко на нашите членове, които ни довериха изпълнението на техните задължения по Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки!

 

Катя Стенева

Изпълнителен директор

 

 

С пълния текст на решението можете да се запознаете тук.