Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК ЗА 2019 г. СА ИЗПЪЛНЕНИ

05.05.2020

За шестнадесета поредна година БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров определи целите на Булекопак АД за отчетната 2019 г., съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки за изпълнени.

Със Заповед № РД-351/04.05.2020 г. са определени 1781 дружества, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2019 година и чиито цели са изпълнени.

Целите на 90 дружества, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключения с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнение и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2019 год., съгласно Заповед № РД 345/ 04.05.2020.

През 2019-та година, членовете на Булекопак АД са пуснали на пазара над 51 000 тона опаковки. От тях организацията е рециклирала 67.08%, което представлява преизпълнение със 7.08% на целите, определени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

През 2019-та година, в сътрудничество с 45 общини на територията на страната, организацията е осигурила разделно събиране на отпадъци от опаковки за приблизително 750 000 жители, с над 5 200 цветни контейнера.

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!

 

С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2019 година.

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2019 година.