Search form

Вход за онлайн отчитане

Указания за разделяне на отпадъците

Триконтейнерен модел - син, жълт и зелен контейнер

В синия контейнер се изхвърлят отпадъците от хартиени и картонени опаковки. В жълтия контейнер се изхвърлят отпадъците от пластмасови и метални опаковки. В зеления контейнер се изхвърлят отпадъците от стъклени опаковки.
 

Двуконтейнерен модел - жълт и зелен контейнер

В жълтия контейнер се изхвърлят отпадъците от хартиени, пластмасови и метални опаковки. В зеления контейнер се изхвърлят отпадъците от стъклени опаковки.

Указания за подготовка на отпадъците

ХАРТИЯ
Хартиените отпадъци от опаковки, които може да изхвърляте разделно са:
Кашони (велпапе), картон, картонени кутии (от прах за пране, хранителни продукти, лекарства, обувки, дрехи и др.), овoцелови табла (кори за яйца), опаковъчна хартия за пликове, пакетиране и обвиване.
Преди да изхвърлите хартиените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги сгънете максимално с цел намаляване на обема им.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
Силно замърсени опаковки и хартия; санитарно-хигиенни материали; тапети.
ПЛАСТМАСИ
Пластмасовите опаковки, които можете да изхвърляте разделно са:
Фолио, кутии от козметични продукти, сладолед, сирене и др. хранителни продукти; кофички от кисело мляко; пластмасови бутилки от минерална вода, безалкохолни и алкохолни напитки; бутилки и туби от миещи и почистващи препарати; флакони от шампоани, балсами и др. козметични продукти; флакони от лекарствени продукти; найлонови пликове и торбички; тарелки от хранителни продукти;
Преди да изхвърлите пластмасовите опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте бутилките с цел намаляване на обема.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
Силно замърсени опаковки; туби от автомобилни масла; опаковки, съдържали опасни химически вещества; платки от електронни устройства; играчки и ел.уреди.
МЕТАЛИ
Металните опаковки, които можете да изхвърляте разделно са:
Кенове от сокове и безалкохолни напитки, консервни кутии, метални спрей-флакони от дезодоранти, пяна за бръснене и др. козметични продукти, метално фолио; всякакви видове капачки – от буркани и шишета.
Преди да изхвърлите металните опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете, смачкайте кеновете с цел намаляване на обема.

НЕ ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
Силно замърсени опаковки и опаковки, съдържали опасни химически вещества; играчки и ел.уреди.
СТЪКЛО
Стъклените опаковки, които можете да изхвърляте са: всякакви видове буркани – от консервирани и детски храни, бутилки от алкохолни и безалкохолни напитки, шишета и флакони от лекарствени средства и козметични продукти.
Преди да изхвърлите стъклените опаковки, изпразнете съдържанието им и ги изплакнете.
Изхвърлете ги без капачките.

НE ИЗХВЪРЛЯЙТЕ:
Прозоречно стъкло; силно замърсени опаковки; опаковки, съдържали опасни химически вещества; ел. крушки; луминeсцентни лампи; домакински съдове и огледала.