Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

05.06.2006

ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК АД 

УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

Относно: Въвеждане на IBAN сметка при банкови разплащания от 05 юни 2006 г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с въвеждането на международен номер на банковите сметки (IBAN) Ви уведомяваме, че новите банкови сметки на „ Булекопак” АД са следните:

Банка Първа Инвестиционна Банка АД Адрес гр.София, ул. Стефан Караджа 10

BIC (банков идентификационен код): FINVBGSF

Разплащателна сметка в лева: BG84 FINV 9150 10BG N07N 2G ДДС

сметка: BG18 FINV 9150 90BG N097 5M

Ива Раковска Гл.счетоводител „Булекопак” АД тел: 02-9391935