Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

За втора поредна година Булекопак подкрепи Капачки в действие

04.01.2016

В края на отминалата 2015-та екпиът на Булекопак спази традициата си да предаде за благотворителна кауза събираните през годината капачки от бутилки. Заедно със софтуерната компания FFW обединихме усилия и събрахме 24 туби с капачки, които дарихме на "Капачки в действие". Те от своя страна са поели ангажимент да подпомагат деца лишени от родителска грижа с 500 лева при всеки събран тон материал.

Инициативата по нагледен начин показва смисъла от ефективното използване на ресурсите и факта, че в обикновеното кошче за отпадъци често попадат неща, които имат стойност и полезност, която може да послужи на някой друг. Особено на хората в нужда...

Екипът на Булекопак поздравява всички с настъпването на Новата година!