Search form

Вход за онлайн отчитане

Заповеди за изпълнение на целите

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2015Г.

БУЛЕКОПАК АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за изминалата 2015 година.
Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година със Заповед № РД 262/16.05.2016 
Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2015 година в двуседмичен срок от издаването на  Заповед № РД 263/16.05.2016 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2014Г.

Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2014-та година със Заповед № РД-347 от 21.05.2015Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2014-та година в двуседмичен срок от издаването на Заповед № РД-346 от 21.05.2015С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ

Списък на лицата, които НЕ следва да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2014-та година

 

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 2014-та година 

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2013Г.

Министърът на околната среда и водите Искра Михайлова определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година със Заповед № РД 374/ 16.05.2014 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2013 година в двуседмичен срок от издаването на  Заповед № РД 373/16.05.2014 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2013 година

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2012Г.

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година със Заповед № РД 411 / 26 .0 4 .201 3 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 2 година в двуседмичен срок от издаването на Заповед № РД 410/26.04.2013 год. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които не следва да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2012 година

Списък на лицата, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 2012 година

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за гласуваното доверие!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2011Г.

Министърът на околната среда и водите Нона Караджова определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година със Заповед № РД-3 68/08.05.2012год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година в двуседмичен срок от издаването на  Заповед № РД-3 60/04.05.2012 . С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

 

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за гласуваното доверие!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2010Г.

Булекопак АД доказа успешно изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2010г. През изминалата година Булекопак АД е събрало и предало за рециклиране 10478,533 т. отпадъци от опаковки, което е 53.96% от декларираните от членовете на организацията опаковки. С това Булекопак АД е преизпълнило целите за рециклиране и оползотворяване от 48% заложени в Закона за управление на отпадъците.

 

Въз основа на тези и други данни посочени в годишния доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки, Министърът на околната среда и водите определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2010 година със Заповед № РД-326/16.05.2011год . Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2010 година в двуседмичен срок от издаването на Заповед№ РД-327/16.05.2010. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2010 година

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2010 година

Благодарим на всички свои членове и партньори за оказаното доверие!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2009г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че за пореден път Булекопак АД доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Със Заповед № РД-439/05.05.2010 год. Министърът на околната среда и водите определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които не следва да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2009 година. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 2009 година в двуседмичен срок от издаването на съответната заповед. Тези членове са посочени в Приложение № 4 към Заповед № РД-437/05.05.2010 год . С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ: http://www.moew.government.bg/manage/waste.html#opak

Екипът на Булекопак АД Ви благодари за гласуваното доверие и ползотворното сътрудничество!

ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ ЗА 2008г.

Булекопак АД безпроблемно доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки за 2008г. Със заповед№ РД – 378/10.06.2009г., Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите на организацията за миналата година и членовете йне следвада заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2008 г. Тези от членуващите дружества обаче, коитоне са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки илине са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение към Булекопак АД, следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 2008 г. съгласно заповед№ РД – 377/10.06.2009г.

Списък на членовете на Булекопак АД, които не следва да заплащат продуктови такси на ПУДООС за 2008г. може да видите тук.

Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС за 2008г. може да видите тук.

Екипът на Булекопак АД благодари на всички свои членове за оказаното доверие!

Заповед за изпълнение на целите за 2007г.

За поредна година Булекопак АД безпроблемно доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Със заповед РД-311 от 29.05.2008г. Министърътна околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите на организацията за миналата година и членовете й не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2007 г.
Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение към Булекопак АД, следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 200 7 г. с ъгласно заповед РД-312 от 29.05.2008г.

 

До този момент Булекопак АД е единствената организация по оползотворяване, която всяка година успешно доказва изпълнението на целите си за разделно  събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки , заложени в Закона за управление на отпадъците.

 

Екипът на Булекопак АД благодари на всички свои членове за оказаното доверие!

 

Списък на членовете на Булекопак АД, които не следва да заплащат продуктови такси на ПУДООС за 2007г.

 

Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС за 2007г.

Заповед за изпълнение на целите за 2006г.

Със заповед № РД-287 от 06.04.2007г№ РД-287 от 06.04.2007г. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки на Булекопак АД за 2006 година и членовете на организацията не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2006г.

Някои от членуващите дружества обаче не са представили данни за пуснатите количества опаковки и на тях не се признава изпълнение на целите.Съгласно заповед № РД-286 от 06.04.2007г. те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за 2006г.

Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ следва да заплащат продуктови такси на ПУДООС за 2006г. може да намерите тук

Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктови такси на ПУДООС за 2006г. може да намерите тук

Заповед за изпълнение на целите за 2005г.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Имаме удоволствието да Ви информираме, че със заповед на Министъра на околната среда и водите от 10.03.2006г. се признава изпълнението на целите на Булекопак АД за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки и членовете на организацията не следва да заплащат продуктова такса за 2005г.

Екипът на Булекопак АД Ви благодари за гласуваното доверие и за съдействието през годината! Надяваме се на бъдещо ползотворно сътрудничество!