Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Зелен ден на игрите с Булекопак АД

08.10.2021

СУ “Кирил и Методий“ беше поредната спирка в съвместната кампания „За чиста околна среда“ на Булекопак АД и община Асеновград. Проявата отново бе уважена от заместник-кметът по хуманитарни дейности в Асеновград Петър Петров.

За учениците беше организиран ден на игрите, по време на който, по забавен начин бе изнесена лекция за правилата на разделното събиране на отпадъци от опаковки и опазването на околната среда. След лекцията участниците се разпределиха на отбори и започна истинското забавление и надпревара, асоциации, баскетбол, бягане с препятствия, бяха само част от игрите, които организаторите бяха подготвили. Резултатите в игрите бяха равни, а награди бяха осигурени за всички.

Чрез еко-игри, учениците научиха повече за това как да положим усилия за опазването на планетата, а вниманието се фокусира върху личния принос на всеки човек в общия ни стремеж да живеем по устойчив и зелен начин.