Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Булекопак организира детска занималня за столичани
  19.07.2016
  Съвместен проект между Булекопак и Общинският културен институт "Искър" организират съвместна инициатива за ангажиране на децата през лятото. "Весела ваканция" е проект за лятна занималня в двора на културен дом Искър. Всеки понеделник, сряда и петък от 11 до 13 часа, всеки малчуган е добре дошъл да се включи в организираните занимания. Предвидени са седмици на театъра, музиката, спортните танци, като специалисти педагози ще се занимаят с всеки, който се престраши да ни посети. Заповядайте :)    
 • Булекопак и жители на лом почистиха коритото на Дунава
  30.06.2016
  Булекопак подкрепи инициативата на граждани от Лом за почистване на коритото на река Дунав. Поводът беше Денят на Дунав 29-ти юни. За да мотивират допълнително, освен помощни материали, за участниците бяха осигурени награди, като всяко предадено чувалче увеличаваше шанса за голямата награда - таблет Acer.  В инициативата се включиха повече от 60 човека, а за доброто настроение на финалната права се погрижиха нашите приятели от Федерацията по бейзбол, които организираха специална "Еко бейзбол" демонстрация. Благодарим на Общински ученически клуб "Екология и опазване на околната
 • Ученически клуб по роботика спечели трето място на престижен конкурс с помощта н
  22.06.2016
  Учениците от клуба по роботика към Профилирана гимназия "Найден Геров" Лом завършиха трети на престижен конкурс, организиран от SAP Labs. Проектът им беше тясно обвързан с дейността на Булекопак, а работата, която свършиха децата - наистина забележителна.   Първо, те проведоха мащабна анкета сред жителите на Лом относно навиците им за разделно събиране и по-конкретно - кое им пречи да използват системите с цветни контейнери. След оценка на резултатите, учениците разбраха, че най-големия проблем на жителите на Лом е, че не знаят къде точно са контейнерите, затова, с наша помощ,
 • Важно! Нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова т
  16.06.2016
  Важна информация за нашите членове!   С Постановление № 76 / 12 април 2016 г. е приета нова Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса (Наредба), която отменя Наредбата за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 53 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 и 45 от 2009 г., бр. 69 и 85 от 2010 г., бр. 29 от 2011 г., бр. 47 и 75 от 2012 г.; Решение № 9028 на Върховния административен съд
 • И ТАЗИ ГОДИНА БУЛЕКОПАК ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ
  20.05.2016
  БУЛЕКОПАК АД доказа пред Министъра на околната среда и водите изпълнението на целите на своите членове за изминалата 2015 година. Министърът на околната среда и водите Ивелина Василева определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2015 година със Заповед № РД 262/16.05.2016 Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 2015 година в
 • ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2015
  05.01.2016
  УважаемИ ДАМИ И ГОСПОДА,   Във връзка с изтеклата 2015 г. Ви напомняме, че съгласно условията на договора за членство, сключен между представляваното от Вас дружество и  БУЛЕКОПАК АД (договор), сте поели задължението да подадете следните справки, в посочените по-долу срокове: 1.    Справка за последния отчетен период на 2015 г. – Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2016 г. Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на изпратените от Вас справки, сте получили от нас съответните
 • За втора поредна година Булекопак подкрепи Капачки в действие
  04.01.2016
  В края на отминалата 2015-та екпиът на Булекопак спази традициата си да предаде за благотворителна кауза събираните през годината капачки от бутилки. Заедно със софтуерната компания FFW обединихме усилия и събрахме 24 туби с капачки, които дарихме на "Капачки в действие". Те от своя страна са поели ангажимент да подпомагат деца лишени от родителска грижа с 500 лева при всеки събран тон материал. Инициативата по нагледен начин показва смисъла от ефективното използване на ресурсите и факта, че в обикновеното кошче за отпадъци често попадат неща, които имат стойност и полезност, която
 • На вниманието на гражданите: Възможни са промени в графиците на извозване в няко
  02.11.2015
  Поради възникнали технически затруднения са възможни промени в графиците на извозване на цветните контейнери за месец ноември в общините Искър, Нови Искър, Радомир и Горна Малина.  Предварително се извиняваме за евентуалния причинен дискомфорт и гарантираме, че ще направим всичко възможно да отстраним нередностите във възможно най-кратки срокове. Екип Булекопак
 • Булекопак АД с нова банкова сметка
  17.08.2015
  Уважаеми партньори,  За да подобри услугите си, Булекопак АД ще използва допълнителна банкова сметка.  Вече можете да извършвате преводи и през сметката ни в Експресбанк СЖ ЕКСПРЕСБАНК АД IBAN: BG45TTBB94001527155451 BIC: TTBBBG22      
 • ВНИМАНИЕ: Смяна на ръководството в Булекопак
  12.06.2015
  Уважаеми партньори на Булекопак,  Уведомяваме Ви, че настъпи промяна в ръководството на Булекопак АД. Считано от 10.06.2015-та година новият изпълнителен директор на дружеството е Катя Милкова Стенева.  Молим да отразите промяната във всички официални документи и фактури, които издавате след посочената дата.  Останалите официални данни остават непроменени.  От екипа на Булекопак.

Pages