Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • Министърът на околната среда и водите призна изпълнението на целите за разделно
  14.05.2012
  Министърът на околната среда и водите Нона Караджова определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година със Заповед № РД-3 68 /0 8. 05.201 2 год. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение на Булекопак АД, СЛЕДВА ДА ЗАПЛАТЯТ продуктова такса на ПУДООС за 201 1 година в двуседмичен срок от издаването на заповед Заповед № РД-3 60 / 04 .05.2012. С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете 
 • Булекопак подкрепи инициативата „Да изчистим България за един ден!”
  05.05.2012
  Служителите от екипа на Булекопак участваха в инициативата „Да изчистим България за един ден” на 12 май, като се включиха в почистването на зелените площи в квартал Младост на гр. София. Местата за почистване бяха избрани с помощта на Столичен инспекторат, които също активно се включиха в кампанията. Булекопак предостави на Столична община-район Младост и чували за разделно събиране на отпадъците, както и информационно-образователни материали, които да бъдат раздавани на доброволците от квартала. За нуждите на инициативата,организацията предостави чували за събиране на отпадъците също и на
 • Булекопак внесе доклад за 2011г. във връзка с изпълнението на задълженията си за
  04.03.2012
  На 30 март 2012 г. Булекопак  внесе доклад с фактически констатации във връзка с изпълнение на задълженията си за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки в Министерството на околната среда и водите. До 5-ти май министъра на околната среда и водите следва да издаде заповед, с която ще се произнесе за изпълнението на целите на организацията и нейните членове за 2011г.
 • Годишно приключване 2011г.
  12.12.2011
  Относно: Годишна отчетност по договор за членство за 2011 г. ДО ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК НА ВНИМАНИЕТО НА: ОТДЕЛ „СЧЕТОВОДСТВО” УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА , Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с БУЛЕКОПАК и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2011 г. –Приложение № 2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок
 • Еко-фиеста в гр. Каспичан
  26.04.2010
  Празнична еко-фиеста събра ученици от І – ІV клас и жители на Каспичан в парка на града. На 23 април 2010 г. БУЛЕКОПАК АД, ЕКО-ЕЛ България /Организация по оползотворяване на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване/ и РЕКОБАТ /Организация по оползотворяване на негодни за употреба батерии и акумулатори/, организираха екологичен хепънинг, като по този начин се включиха в пролетното почистване на града, организирано от Община Каспичан. Трите организации представиха по подходящ за децата начин своята дейност и за пореден път разясниха на учениците защо трябва да разделят
 • ПРОЛЕТНО ПОЧИСТВАНЕ НА СТОЛИЦАТА
  03.03.2010
  Булекопак АД ще се включи в традиционното пролетно почистване на град София. Кампанията се организира ежегодно по инициатива на Столична община и ще продължи от 22 март до 18 април. Булекопак АД вече предостави чували за събиране на отпадъците, както и рекламни материали, популяризиращи разделното събиране на отпадъци. Очаква се в почистването на междублоковите пространства, зелените площи и откритите обществени места да се включат гражданите и ученици от всички столични училища. За да насърчи участието, Булекопак АД ще раздаде награди за доброволците включили се в мероприятието. Нека всички
 • НОВИ ТЕЛЕФОНИ И АДРЕС ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ
  01.02.2010
  От 01.02.2010 год. „Булекопак” АД е с нов адрес за кореспонденция и телефони за връзка. Екипът на организацията моли всички нейни членове за вбъдеще да изпращат цялата документация на адрес: 1527 гр. София, ул. „Тракия” 35, ет. 2. Новите телефони, на които можете да получите повече информация са: (02) 944 19 00; (02) 489 46 16; (02) 489 46 17; факс: (02) 846 81 38. Извиняваме се за причиненото неудобство и благодарим за Вашето разбиране!
 • ОЩЕ ПО-НИСКИ ЦЕНИ ЗА 2011г. ГОДИШНО ПРИКЛЮЧВАНЕ 2010г.
  01.01.2010
  До членовете на  „ Булекопак ” АД УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ,   Във връзка с наближаващия край на календарната година Ви напомняме, че съгласно условията на договора, сключен с „Булекопак” АД и разпоредбите на Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, всяко дружество е длъжно да подаде следните справки, като спази и посочените срокове: 1. Месечна/тримесечна справка за последния отчетен период на 2010 г .– Приложение №2 от договора. Във връзка с годишното приключване, моля да спазите крайния срок – 14 януари 2011 г. Моля да съгласувате с Вашето счетоводство, дали на база на
 • Обявяване на победителите в конкурса
  01.01.2010
  Настъпи моментът да обявим победителите в конкурса ни за снимка/рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците разделно!”. В конкурса се включиха ученици от цялата страна и техните творби изпълниха офисите ни със слънчево настроение и вяра, че децата наистина могат да направят света около нас по-чист и красив. Основните критерии, по които бяха оценявани изпратените материали, бяха: точност по отношение правилата за разделно събиране, идея, оригиналност, позитивизъм, рисунък и колорит. Журито беше крайно затруднено при избора на победител в категория „Рисунка на тема „Аз изхвърлям отпадъците
 • Еко-кампания в гр. Каспичан
  01.01.2010
  На 15 Април „Булекопак” АД, заедно с представители на Еко-ел България иРекобат, посети децата от ДДЛРГ„Слънце”- гр. Каспичан и възрастните хора с физически увреждания в с. Кюлевча . Инициативата е част от кампанията на Община Каспичан по почистването на града и цели информиране на населението за принципите на разделното сметосъбиране. Информацията бе поднесена по подходящ и за двете възрастови групи начин. Децата активно участваха в организираните от трите организации образователни игри, за което бяха наградени с множество награди и рисуваха на тема ”Разделно събиране на отпадъците”. Най-

Pages