Search form

Вход за онлайн отчитане

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Архив Новини

 • СПОРТУВАЙ И РАЗДЕЛЯЙ
  01.01.2009
  На 27 май 2010 година в гр. Каспичан се проведе спортно-състезателен крос, в който взеха участие ученици от СОУ „Панайот Волов”. Мероприятието се организира от Община Каспичан и трите организации по оползотворяване на масово разпространени отпадъци- „Булекопак” АД, „Еко-ел България” АД и „Рекобат”. Състезанието се проведе в два етапа- велокрос и общ лекоатлетически крос. Всички участници в инициативата получиха много подаръци, а победителите организациите изненадаха с по-големи предметни награди. Мероприятието бе съпътствано и с организирано предаване на отпадъци от опаковки, излязло от
 • Булекопак проведе информационен семинар в гр. Велинград
  01.12.2008
  БУЛЕКОПАК АД проведе семинар на тема “ Управление на отпадъците от опаковки на общинско и национално ниво - практики и ефективност”. Бяха обхванати въпроси, свързани с управлението на отпадъците от опаковки, дейността на организациите по оползотворяване и местните власти за повишаване на ефективността на разделното събиране в Б ългария. Семинарът се проведе на 27 и 28 ноември 2008г. в гр. Велинград. В програмата на семинара бяха включени теми отнасящи се до практиките в сферата на разделното събиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки в България и Европа, както и най-
 • Семинарът на тема
  19.09.2007
  Успешно приключи организираният от БУЛЕКОПАК семинар на тема „Отпадъци от опаковки - новости, изисквания и практики”. По време на семинара бяха разяснени особеностите и основните принципи на воденето на отчетност за количествата пуснати на пазара опаковки, съобразно най-новите изисквания заложени в българското и европейското законодателство. Семинарът беше предназначен за всички членове на Булекопак, които имат желание да се запознаят с практическата страна на изготвянето на цялата необходима информация и отчетност към Булекопак, Министерството на околната среда и водите и Изпълнителната
 • Булекопак АД ще се включи в инициативите по повод „Седмицата на мобилността” в
  17.09.2007
  Булекопак АД ще се включи в инициативите по повод„Седмицата на мобилността” в гр.Чепеларе. На 21 септември ще се проведе акцияза почистване на зелените площи в града. Отпадъците ще бъдат събирани разделнов специални цветни чували, предоставени от организацията. Булекопак АД ще раздадемного подаръци на доброволците включили се в почистването. Булекопак АД ще съдейства и заорганизирането на традиционния футболен турнир на община Чепеларе. Награждаванетона победителите в него ще се проведе на 23 септември. Всички участници щеполучат награди от Булекопак АД, както и разяснителни материали за
 • Разделно събиране на отпадъците
  14.08.2007
  Разделно събиране на отпадъците От 1 октомври Булекопак започва да разполага допълнителни контейнери за разделно събиране на отпадъците в районите Люлин, Младост, Искър и Нови Искър на Софийска община, както и градовете Елин Пелин и Чепеларе. Целта е разделното сметосъбиране да достигне до всеки гражданин. Разделното събиране ще допринесе в значителна степен за решаване на проблема с отпадъците в София, намалявайки с до 1/3 количеството отпадъци, предназначени за депониране (балиране). Чрез преработване и повторно използване на рециклируемите отпадъци ще бъдат спестени значителни ресурси.
 • МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха Спораз
  14.08.2007
  Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха Споразумение за сътрудничество за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъците от опаковки и осъществявяне на ефективна дейност по разделно събиране на отпадъци от опаковки.  Споразумението беше подписано от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и от представители на ръководствата на шестте организации по оползотворяване на отпадъци от опаковки. В документа са записани техническите критерии, на които трябва да отговарят
 • Булекопак подкрепи проекта за популяризиране на екомаркировката в България
  14.08.2007
  Булекопак се присъедини към инициативата за популяризиране на европейската схема за екомаркировка в България. Проектът се инициира от фондация „Тайм” и Министерството на околната среда и водите. Поставянето на екомаркировката е пазарен инструмент, въведен с регламент 1980/2000 на ЕС през 1992 г. Схемата е доброволна и се присъжда на продукти или услуги с ограничено въздействие върху околната среда. Определят се специфични критерии за различните продуктови групи, като например хартиени продукти, текстил, препарати, бои и електроуреди. В подкрепа на проекта, Булекопак разпространява
 • На вниманието на членовете на Булекопак АД
  14.08.2007
  Във връзка с навременнотоотчитане и приключване на календарната 2007г. и предстоящата одиторска проверкана „Булекопак” АД, бихме искали да Ви обърнем внимание на следното: Съгласно чл. 2 от сключения между нас договор за поеманена задължение по оползотворяване на отпадъци от опаковки, Булекопак АД щевключи в доклада по чл. 48, ал. 1 от Наредбата за опаковките и отпадъците отопаковки само количествата опаковки, които са надлежно декларирани в указанитесрокове и за които е заплатено дължимото възнаграждение. Съгласно чл.15 от сключения между нас договор,възнаграждението се заплаща в срок от
 • МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха Mемора
  01.01.2007
  МОСВ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране Министерството на околната среда и водите /МОСВ/ и организациите по оползотворяване на отпадъци от опаковки подписаха меморандум за постигане на националните цели за оползотворяване и рециклиране на отпадъци от опаковки за тригодишен период до края на 2008 година. Меморандумът беше подписан от министъра на околната среда и водите Джевдет Чакъров и от представители на ръководствата на петте организации по оползотворяване на отпадъци от
 • Булекопак АД доказа изпълнението на целите на своите членове за 2007г.
  01.01.2007
  30.05.2008г. За пореден път Булекопак АД безпроблемно доказа изпълнението на целите си за разделно събиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки. Със заповед № РД-311 от 29.05.2008г. Министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров призна изпълнението на целите на организацията за миналата година и членовете й не следва да заплащат на ПУДООС продуктови такси за 2007 г. Тези от членуващите дружества обаче, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки или не са заплатили дължимото от тях лицензионно възнаграждение към Булекопак АД, следва да заплатят

Pages