Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Булекопак организира ученически конкурс за Ж.К Дружба

01.11.2017

 

 

Столична община – район "Искър"

Дом на културата "Искър"

"Булекопак" АД

 

РЕГЛАМЕНТ И УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ

в конкурса "НОВ ЖИВОТ ЗА БОКЛУКА"

 

 

1. Общи положения

Конкурсът "Нов живот за боклука" за изработка на предмети от отпадъчни материали се организира от Столична община – район "Искър", Дом на културата "Искър" и "Булекопак" АД по повод Европейската седмица за намаляване на отпадъците (16-26 ноември 2017 г.).

2. Срок за провеждане на конкурса - 1 – 26 ноември 2017 г.

3. Цели

ü  Да акцентира вниманието на децата към проблемите по опазване на околната среда.

ü  Да онагледи идеята за повторната употреба на отпадъците, която дава възможност за изработване на красиви и уникални творби.

ü  Да засили отговорността на децата към околната среда и грижата за нейното опазване и естетизиране.

4. Условия за участие.

            4.1 В конкурса могат да участват деца от I до VI клас.

            4.2 Задължително е предметите да са изработени от отпадъчни материали. Това не се отнася за спомагателните материали.

            4.3 Предметите могат да бъдат изработени у дома, в часовете по "Домашен бит и техника" или в  специално организираните работилници в ДК "Искър" на 18, 19, 25 и 26 ноември от 10.00 до 13.00 ч. Работилниците са безплатни и в тях децата ще получат материали и помощ от квалифицирани преподаватели.

            4.4 Всяко дете може да участва с неограничен брой изработени предмети.

            4.5 Изработените предмети се предават на организаторите в Дома на културата "Искър", придружени с информация за детето: три имена, години, училище, телефон.

            4.6 Краен срок за предаване на предметите – 13 ч. на 26.11.2017 г.

5. Оценяване - Предметите ще бъдат оценявани от жури, съставено от представители на организаторите на конкурса.

6. Критерии за оценка на изработените предмети.

            6.1 Естетическо и художествено оформление.

            6.2 Оригиналност на предметите и използваните материали.

            6.3 Възможност за практическо приложение.

7. Награди

7.1 Имената на наградените участници ще бъдат официално обявени във фейсбук-страницата на ДК "Искър" на 1 декември 2017 г.

7.2 Наградите (таблети и ел.четец) са осигурени от "Булекопак" АД и могат да бъдат получени от ДК "Искър" след обявяване на наградените участници.

Творбите не се връщат. Участниците отстъпват всички права и разрешават разпространението им в рамките на настоящия конкурс (медии, статии, албуми и др.), както и за промотиране на конкурса през следващи години.

 

Телефон за контакт: 02-979 04 79 – организатори ДК "Искър".