Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Ден на викторини

11.06.2021

Екологичното образование заема приоритетно място в образователните кампании на Булекопак АД. Основна цел е формиране на отговорно  поведение към околната среда и изграждане на екологична култура у подрастващите.

Разделното събиране на отпадъците щади природата и заобикалящата ни среда и ни дава възможност да оставим своя зелен отпечатък.

В ОУ “Христо Ботев“ с.Крумово, община Родопи, с учениците от пети и шести клас на клуб „Млади еколози“ беше организирн ден на викторината. В нея бяха заложени въпроси, свързани с екологията, опазването на природата и разделното събиране на отпадъци. Така се създават условия за повишаване знанията на децата по отношение на правилното и рационално събиране на отпадъци от опаковки от домакинствата.

Основна цел в организираната проява на Булекопак АД и на клуб „Млади еколози“ е повишаване на теоретическото и практическото ниво на знанията на учениците по въпросите, свързани с опазването на околната среда и разделното събиране на отпадъци от опаковки чрез промяна на  тяхното екологично мислене, поведение  и начин на живот, осъзнаване на влиянието и  формиране на отговорността към опазване на природата.