Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Еко идеи за едно Еко бъдеще

13.10.2021

На 11.10.2021 г., съвместно с Община Първомай, се проведе поредната инициатива на Булекопак, насочена към  изграждане и утвърждаване на „зелено мислене“ сред децата. В проявите се включиха ученици от СУ "Проф. д-р Асен Златаров" и ОУ "Христо Ботев“.

Участниците в събитието показаха сериозни познания за разделното събиране на отпадъци и се включиха с желание в дискусията на тази тема, като споделиха своя опит и принос за намаляване на отпадъците от опаковки. Всички се забавляваха с играта на Асоциации, а най-голямата изненада бяха споделените интересни идеи за намаляване на отпадъците:

- Найлонови торбички – заменете ги с такава от памук, коноп или лен.

- Пластмасови бутилки за вода – заменете ги с такива за многократна употреба от стъкло или метал.

-  Сламки - можем да заложим на такива от метал, които са устойчиви и на практика – вечни.

-  Прибори за еднократна употреба - достатъчно е да ги заменим с комплект метални.

- Чаши за напитки за изпът – може да ги заменим с бамбукови, керамични и стъклени чаши или метални термочаши и термоси.

- Хартиени сметки и писма – може да се откажем от тях и да заявим електронна такава, при доставчика на услуги.

Под формата на игра на децата бяха представени принципите, на които се основава философията за намаляване на отпадъци:

Откажи–да се откажем от това, което не ни е нужно;

Намали - да се опитаме да намалим като количество това, което ни е нужно;

Използвай отново– да се стремим да използваме отново материалите и опаковките, които можем;

Събирай разделно –  за да може да се рециклират тези материали.За цела е необходимо да се изхвърлят правилно в контейнерите за разделно събиране;

Компостирай–да започнем да компостираме органичния отпадък, който генерираме ежедневно.

Ключът към позитивните промени, свързани с опазването на околната среда, се крие именно в посоката на мислене и осъзнаването, че отговорността за запазването на красотата и чистотата на природата ни пада върху всеки един от нас.

 

МИСЛИ ЗЕЛЕНО, СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!