Знаете ли, че….

  • Европейският съюз генерира 1.3 млрд. тона боклук годишно. На човек от населението се падат по около 3.5 тона, а 40 млн. тона от отпадъците са опасни за околната среда;
  • Рециклиращата индустрия предоставя все по-големи количества суровини за производството - поне 50% от хартията и стоманата, 43% от стъклото и 40% от несъдържащите желязо сплави, произвеждани в ЕС, се правят от рециклирани материали;
  • Преработката на 1 тон хартиени вторични суровини осигурява икономия на : 3.5 куб.м. дървесина; 810kW/h електроенергия; 0.8 тона целулоза; 200 куб. м. вода. Повече за историята, производството и рециклирането на хартията можете да научите тук
  • Преработката на 1 тон пластмаса осигурява икономия на 2.2 тона нефт и 2.360 кkW/h електроенергия. Повече за историята, производството и рециклирането на пластмасата можете да научите тук
  • Рециклирането на една алуминиева кутийка за напитки, спестява толкова електричество, колкото е необходимо на един телевизор за да работи три часа;
  • От 1250 кг алуминиеви вторични суровини се получава 1 тон алуминий. Повече за историята, производството и рециклирането на алуминия можете да научите тук
  • Рециклирането на стомана спестява значително количество енергия. При направата на стомана от рециклируеми материали е необходимо само една четвърт от количеството на енергията, която се използва при производството на стомана от първични суровини. Повече за историята, производството и рециклирането на стоманата можете да научите тук
  • Използването на 1 тон стъклени трошки при производството на ново стъкло спестява 1.1 тона първични суровини.
  • За направата на стъкло от трошки е необходимо 40% по-малко количество енергия отколкото за производството му от пясък. Повече за историята, производството и рециклирането на стъклото можете да научите тук