Какво е отпадък?

Отпадък е наименованието на всичко, което хвърляме. Отпадъкът се събира в контейнери/кошове за смет, след което по-голямата част от него се депонира (заравя) в големи дупки в земята, наречени сметища. Това причинява редица проблеми, тъй като при депонирането се отделят вещества, опасни за околната среда. Освен това, депонирайки отпадъците се лишаваме от немалки площи свободна земя.

  Намаляването на количеството отпадък, което генерираме има много ползи: 

1. Запазват се ценни ресурси, включително гори, минерали, петрол и енергия.

2. Спестяват се средства.

3. Опазва се околната среда, защото намалява замърсяването, вредните газове и нарушаването на целостта на екологичната среда.


  Как можем да намалим отпадъка вкъщи? 

Ето няколко идеи, които да помогнат на вас и семейството ви да намалите количеството на отпадъка, който образувате вкъщи:

  • Приготвяйте повече храна вкъщи вместо да купувате готови храни.
  • Изработвайте сами подаръци и картички за семейството и приятелите си, вместо да ги купувате.
  • Пазарувайте внимателно:

- правете списък на покупките и купувайте само неща, от които наистина се нуждаете;

- избягвайте изделията, опаковани в много опаковки;

- използвайте по-малко материали за еднократна употреба като кърпички, салфетки и т.н;

- купувайте качествени продукти, които да ползвате дълго време;

- ползвайте ваши торби когато пазарите.