Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК ЗА 2018 г. СА ИЗПЪЛНЕНИ

17.05.2019

За петнадесета поредна година БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове

 

Със Заповед № РД-386/15.05.2019 г.  Министърът на околната среда и водите Нено Димов определи  1930 дружества,  членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2018 година.

Целите на 30 дружества, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключения с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнение и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2018 год., съгласно Заповед № РД 385/ 15.05.2019.

С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2018 година.

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2018 година.

 

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!