Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК ЗА 2020 г. СА ИЗПЪЛНЕНИ

17.05.2021

За седемнадесета поредна година БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове.

Министърът на околната среда и водите Емил Димитров определи за изпълнени, съгласно изискванията на Закона за управление на отпадъците и Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки, целите на Булекопак АД за отчетната 2020 г.

Със Заповед № РД-491/10.05.2021 г. са определени 1829 дружества, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2020 година и чиито цели са изпълнени.

Целите на 9 дружества, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключения с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнени и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2020 год., съгласно Заповед № РД - 490/ 10.05.2021.

През 2020-та година, членовете на Булекопак АД са пуснали на пазара над 48 900 тона опаковки. От тях организацията е рециклирала 63.41%, което представлява преизпълнение с 3.41% на целите, определени в Наредбата за опаковките и отпадъците от опаковки.

През 2020-та година, в сътрудничество с 55 общини на територията на страната, организацията е осигурила разделно събиране на отпадъци от опаковки за приблизително 780 000 жители, с над 5 460 цветни контейнера.

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!

 

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2020 година.

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2020 година.