Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

За Нас

Акционерно дружество Булекопак получава разрешение за дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки на 20 ноември 2004 г. От тогава е единствената организация по оползотворяване, която всяка година безпроблемно доказва изпълнението на целите по разделно събиране и рециклиране на своите членове пред Министъра на околната среда и водите.

Булекопак:

- организира и управлява дейности по разделно събиране, транспортиране, сортиране, рециклиране и оползотворяване на отпадъци от опаковки;

- организира и осъществява информационни и образователни кампании за популяризиране на разделното събиране на отпадъци от  опаковки.

Членове

Повече от 1900 дружества, пускащи на пазара опаковани стоки, се довериха на Булекопак за колективно изпълнение на задълженията им по разделно събиране и оползотворяване на отпадъците от опаковки.

Разделно събиране

Организирането и изграждането на системи за разделно събиране е основна част от дейността на Булекопак АД. Стремежът на организацията е да наложи по-съвременно и адекватно управление на отпадъците, обхващайки целия цикъл на опаковките - от пускането им на пазара до рециклиращите предприятия. Целта е да бъдат събрани всички отпадъци от опаковки, за да не попадат на депата за битови отпадъци, а да бъдат рециклирани и/или оползотворени. За дейностите по транспортиране, сортиране и рециклиране на отпадъците от опаковки Булекопак работи само с утвърдени предприятия, притежаващи всички необходими лицензи и разрешения.

Булекопак АД организира и управлява системи за разделно събиране на отпадъци от опаковки в  над 40 общини, сред които Сoфия, Пловдив, Кърджали, Петрич, Сандански, Шумен, Нови пазар, Самоков и др. Системите за разделно събиране обхващат повече от 850 000 жители.