Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

ЗА ПОРЕДНА ГОДИНА БУЛЕКОПАК ДОКАЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ЦЕЛИТЕ НА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

21.05.2018

БУЛЕКОПАК АД изпълни целите на своите членове за 2017 година.

Министърът на околната среда и водите Нено Димов определи лицата, членуващи в Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2017 година със Заповед № РД 285/15.05.2018 г.

Целите на дружествата, които не са представили данни за пуснатите от тях количества опаковки и/или не са заплащали възнаграждение, съгласно условията на сключение с Булекопак АД договор, НЕ СЕ СЧИТАТ за изпълнение и те следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС за пуснатите на пазара опаковки през отчетната 2017 год., съгласно Заповед № РД 284/ 15.05.2018.

С пълния текст на двете заповеди можете да се запознаете и на сайта на МОСВ.

Списък на лицата, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2017 година.

Списък на лицата, които СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС за 2017 година.

Екипът на Булекопак благодари на всички свои членове за дългогодишното сътрудничество и гласуваното доверие!