Search form

CRM Login

FOR CLIENTS

СEPARATE COLLECTION

FOR CHILDREN

USEFUL INFORMATION

ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА

11.10.2021

С учениците от ОУ“Отец Паисий“ гр.Асеновград проведохме зелен урок за ползите от разделното събиране на отпадъци от опаковки и дискусия за приноса на човека за опазване на околната среда.

Замърсяването е достигнало глобални размери и засяга всички живи същества на планетата. Вниманието на човечеството трябва да се фокусира върху личния принос, поемайки ангажимент за подобряване на околната среда.

Ето и няколко малки идеи от ежедневието, с които може да оставим нашия принос за по-чиста природа:

- Да намалим консумацията на вода
Няма нужда водата да тече напразно в банята, можем да спестим вода като спираме кранчето докато си мием зъбите, вместо да я оставяме да тече.

- Да перем разумно
Изчакваме докато се съберат достатъчно дрехи, за да напълним пералнята.

- Пестете хартията
Отпечатвайте писма и документи само, когато е наложително и разделяйте хартията от останалия отпадък, дори и в офиса.


- Изключвайте светлините
Спирайте телевизора, компютъра и останалите устройства, вместо да ги оставяте в „заспал” режим. Голям ефект с минимални усилия, така пестите електроенергия и пари.

- Да се откажем от пластмасата
Намалете пластмасовите отпадъци и употребата на найлонови торбички. Заменете ги с такива за многократна употреба, може да си изберете красиви и оригинални торбички от плат.

- Събирайте разделно отпадъците

МИСЛИ ЗЕЛЕНО, СЪБИРАЙ РАЗДЕЛНО!