Search form

CRM Login

FOR CLIENTS

СEPARATE COLLECTION

FOR CHILDREN

USEFUL INFORMATION

Дебат за разделното събиране на отпадъците се проведе в гр. Павликени

10.05.2021

На 22 април 2021 г. учениците от 11 клас от СУ „Бачо Киро“ – гр. Павликени участваха в дебат за значението на разделното събиране на отпадъците, с който отбелязаха Световния ден на земята.

Два отбора размениха аргументи по темата „Разделното събиране е лесно“.

Журито обяви за победител отбора, защитаващ тезата за ползите от разделното събиране.

Старши експертът „Екология“ в Общинска администрация Кристина Георгиева представи презентация за значението на разделното събиране на отпадъци „Втори живот за отпадъците. От контейнера до крайния продукт.“, подготвена от Булекопак АД.

За всички участници бяха осигурени награди от Булекопак АД и общинската администрация.

Повече подробности за провелото се мероприятие: http://www.pavlikeni.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=1910%3A2021-04-28-11-32-23&catid=1%3Alatest-news&Itemid=1&lang=bg