Отдел Работа с клиенти

Предоставяне на оферти и сключване на договори с дружества, пускащи на пазара опаковани стоки. Текуща отчетност. Консултации и обучения.

Технически отдел

Дейности по управление на отпадъците. Обслужване на системи за разделно събиране в общините.

 • Димитър Кянков

  Технически директор

  d.kyankov@bulecopack.com
 • Вера Стефанина

  Старши експерт Отчетност на отпадъците

  v.stefanina@bulecopack.com
 • Гергана Борисова

  Старши експерт Отчетност на отпадъците

  g.borisova@bulecopack.com
 • Николай Георгиев

  Старши експерт Системи за разделно събиране в общините

  n.georgiev@bulecopack.com
 • Росен Русев

  Старши експерт Системи за разделно събиране в общините

  r.rusev@bulecopack.com

Регионални представители