Какво е повторно използване?

Повторното използване е начин за намаляване на отпадъка, като използваме нещата повече от един път, вместо просто да ги изхвърляме или рециклираме.

Редица неща могат да се използват повторно вкъщи.

Бизнесът също може да спестява, като използва повторно.

Поправянето на използвани или повредени неща е също начин за намаляване на отпадъка.

Очаквайте скоро нашите идеи за повторно използване вкъщи: