РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ДЕЙНОСТ


Булекопак АД извършва дейност като организация по оползотворяване на отпадъци от опаковки,  съгласно Решение № ООп-ОО-4-00/ 23.01.2013 г., изменено с: Решение № ООп-ОО-4-01/ 08.10.2013 г., Решение № ООп-ОО-4-02/ 27.08.2015 г., Решение № ООп-ОО-4-03/ 06.11.2017 г., Решение № ООп-ОО-4-04/ 18.10.2018 г. и Решение № ООп-ОО-4-05/ 27.06.2022 г. на Министъра на околната среда и водите със срок на действие до 31.12.2027 г.


Решение № ООп-ОО-4-05/ 27.06.2022 г. - изтегли тук


Решение № ООп-ОО-4-04/ 18.10.2018 г. – изтегли тук


Решение № ООп-ОО-4-03/ 06.11.2017 г. – изтегли тук


Решение № ООп-ОО-4-02/ 27.08.2015 г. – изтегли тук


Решение № ООп-ОО-4-01/ 08.10.2013 г. – изтегли тук


Решение № ООп-ОО-4-00/ 23.01.2013 г. – изтегли тук


Разрешение № ООп-05-03/ 11.02.2010 г. (изтекло) – изтегли тук


Разрешение № ООп-05-02 от 29.12.2008 г. (изтекло) – изтегли тук


Разрешение № ООп-05-00/22.11.2004 г. (изтекло) – изтегли тукСЕРТИФИКАТИ ПО ISO


Булекопак АД е сертифицирано, съгласно: EN ISO 9001:2015; EN ISO 14001:2015 и BS OHSAS 18001:2007 с обхват, както следва:


Сертификат по стандарт EN ISO 9001:2015 за разработена и внедрена система за управление на качеството с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тук


Сертификат по стандарт EN ISO 14001:2015 за разработена и внедрена система за управление на околна среда с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тук


Сертификат по стандарт DIN ISO 45001:2018 за разработена и внедрена система за управление на здраве и безопасност с обхват: Управляване на дейностите по разделно събиране, рециклиране и оползотворяване на масово разпространени отпадъци от опаковки – изтегли тукПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика по защита на личните данни - изтегли от тукЗАПОВЕДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА БУЛЕКОПАК АД


Заповеди по чл. 59, ал. 1 от Закона за управление на отпадъците за изпълнение на целите на членовете на Булекопак АД за последните пет години:


2022 отчетна година

Заповед № РД - 701 от 27.09.2023 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2022 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение към Заповед № РД - 701 от 27.09.2023 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 699 от 27.09.2023 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2022 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение към Заповед № РД - 699 от 27.09.2023 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2021 отчетна година

Заповед № РД - 884 от 30.09.2022 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2021 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение към Заповед № РД - 884 от 30.09.2022 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 880 от 30.09.2022 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2021 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение към Заповед № РД - 880 от 30.09.2022 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2020 отчетна година

Заповед № РД - 491 от 10.05.2021 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2020 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 491 от 10.05.2021 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 490 от 10.05.2021 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2020 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 490 от 10.05.2021 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2019 отчетна година

Заповед № РД - 351 от 04.05.2020 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2019 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 351 от 04.05.2020 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 345 от 04.05.2020 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2019 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 2 към Заповед № РД - 345 от 04.05.2020 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2018 отчетна година

Заповед № РД - 386 от 15.05.2019 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2018 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 386 от 15.05.2019 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС –изтегли тук


Заповед № РД - 385 от 15.05.2019 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2018 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 385 от 15.05.2019 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


2017 отчетна година

Заповед № РД - 285 от 15.05.2018 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2017 г. се считат за ИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 285 от 15.05.2018 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които НЕ СЛЕДВА да заплащат продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук


Заповед № РД - 284 от 15.05.2018 г., с която са определени дружествата, чиито цели за 2017 г. се считат за НЕИЗПЪЛНЕНИ – изтегли тук

Приложение № 3 към Заповед № РД - 284 от 15.05.2018 г. - Списък на членовете на Булекопак АД, които следва да заплатят продуктова такса на ПУДООС – изтегли тук