Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Контакти

  

 
Офис София: Офис Шумен:
A: 1517 гр. София, Блу офиси, бул. „ Брюксел“ № 11 Б, офис сграда 2, ет. 5, офис 4 A: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение” 109, ет.3, офис 2

 

T: 02/ 944 19 00; 02/ 489 46 16; 02/ 489 46 17;

T: 054-801427; факс: 054-801428
F: 02/ 846 81 38; F: 054-801428
E: office@bulecopack.com E: office@bulecopack.com
W: www.bulecopack.com W: www.bulecopack.com