Search form

Вход за онлайн отчитане

НОВИНИ

ЗА КЛИЕНТИ

РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ

ЗА ДЕЦАТА

ПОЛЕЗНА ИНФОРМАЦИЯ

Контакти

  

 
Офис София: Офис Шумен:

A: 1517 гр. София, бул. „ Брюксел“ № 11 Б,

офис сграда 2, ет. 5, офис 4

A: 9700 гр. Шумен, ул. „Съединение” 109, ет.3, офис 2

 

T: 02/ 944 19 00; 02/ 846 81 38

T: 054/ 801 427
  F: 054/801 428
E: office@bulecopack.com E: office@bulecopack.com
W: www.bulecopack.com W: www.bulecopack.com

 

Офис Пловдив:

A: 4000 гр. Пловдив,

ул. "Брезовско шосе" № 176

 

T: 0886 256 697

 
E: office@bulecopack.com
W: www.bulecopack.com